Gå til innhold Hopp til søk

Budsjett

Revidert budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 - rådmannens forslag

Det er særskilt stor usikkerhet ved rapporteringen per 1. tertial 2013. Kommunen er i ferd med å skifte økonomisystem og årsprognosen som legges fram er kun basert på resultatene av første kvartal, dvs pr 31. mars 2013. Kommunen er også for tiden uten økonomisjef. Rådmannen har av denne grunn mindre kontroll over økonomien enn normalt, og kommunen er mer sårbar for overskridelser enn normalt.

Resultatet per 1. kvartal er svært bekymringsfullt. Merforbruket på slutten av 2012 fortsatte og økte inn i begynnelsen av 2013. Særlig sosialhjelpsutbetalingene har økt dramatisk. En overskridelse på ca 20 % på dette budsjettet indikerer et alvorlig skift i befolkningens forbruk av sosialhjelp. Også pleietjenestene har merforbruk, særlig innenfor hjemmebaserte tjenester og ved Notodden omsorgssenter. Når behovet for spesialundervisning også vil øke utover i 2013 blir årsprognosen for tjenestene dårlig. Samlet har tjenestene en årsprognose på merforbruk på 12,1 mill. kroner.Kontaktinformasjon

Rådmann
Svein Aannestad

Telefon
35 01 50 00
971 80 480

picture2

Utviklet av Sem & Stenersen Prokom AS