Gå til innhold Hopp til søk

Budsjett

Ny behandling av budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017

Med bakgrunn i fylkesmannens brev av 20.1.2014 med varsel om innmelding i ROBEK-registeret, blir det ny budsjettbehandling i kommunestyret. Kommunestyrets behandling av nytt forslag til budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 er utsatt fra torsdag 13. mars til torsdag 20. mars 2014. Møtet begynner kl 17.00. Møtested Samfunnssalen.

Bakgrunnen for utsettelse av møtet er kommunelovens krav til at formannskapets innstilling skal ligge ute til offentlig ettersyn i minst 14 dager før kommunestyrets behandling. Formannskapet avgir sin innstilling i møte 6. mars og innstillingen legges umiddelbart ut til offentlig ettersyn - både ved Servicetorget og på våre hjemmesider. Kommunestyrets møter overføres direkte på web-TV - se link på vår hjemmeside under "Politikk".

Innmelding i ROBEK - fylkesmannens brev av 20.1.2014Kontaktinformasjon

Rådmann
Svein Aannestad

Telefon
35 01 50 00
971 80 480

picture2

Utviklet av Sem & Stenersen Prokom AS