Gå til innhold Hopp til søk

Budsjett

Forslag til budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016

Notodden kommunes budsjett og økonomiplan 2013-2016 preges av at kostnadene ved å videreføre dagens drift har økt på flere områder. Økningen i inntekter fra skatt og rammetilskudd dekker ikke dette, og det må derfor kuttes på en rekke tjenesteområder. Betydelige kutt de siste årene gjør denne øvelsen stadig mer krevende.

Rådmannen ønsker i 2013 å sette fokus på strukturelle grep for å vinne tilbake handlingsrommet. Skolestruktur, hvor det etter rådmannens mening er mest å hente både kvalitetsmessig og økonomisk, er allerede på dagsorden. Med flere statlige reformer iverksatt innenfor helse og omsorg mener rådmannen at kommunen også må revurdere strukturen her.

 Prioriteringer

Rådmannen har prioritert følgende områder i budsjett 2013:
  • Sikkerhet
  • Planarbeid
  • Forebyggende arbeid barn og unge
  • Pleie og omsorg
  • Sosialhjelp
  • IKT

Budsjett 2013 økonomiplan 2013-2016 - rådmannens forslag

Budsjett 2013 gebyrer og egenbetalinger - rådmannens forslag

Sekretariatets budsjettinnspill for 2013 - KongsbergregionenKontaktinformasjon

Rådmann
Svein Aannestad

Telefon
35 01 50 00
971 80 480

picture2

Utviklet av Sem & Stenersen Prokom AS