Gå til innhold Hopp til søk

Budsjett

Budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 - rådmannens nye forslag av 21.2.2014

Fylkesmannen har underkjent Notodden kommunes budsjett og økonomiplan for 2014-2017 og kommunen er innmeldt i ROBEK. Kommunen må behandle budsjettet på nytt, og fylkesmannen har gitt tydelige signaler om at budsjettet må inneholde strukturelle endringer og stillingskutt som forbedrer kommunens økonomi, samtidig som budsjettet må være realistisk.

Rådmannens forslag til nytt budsjett og økonomiplan inneholder strukturelle endringer og stillingskutt som er tilstrekkelig til å få kommunen ut av ROBEK og i tillegg gir et økonomisk handlingsrom i årene framover.

Selv om ingen av de foreslåtte kuttene er ønskelige, så er de nødvendige for å få kontroll på økonomien. Det er fra rådmannens side lagt vekt på å begrense konsekvensene for tjenestene til innbyggerne og å gjøre de langsiktig riktige grepene både økonomisk og for å bedre innbyggernes folkehelse og velferd.

Notodden kommune har nå en kraftig forbedring i folketallsutviklingen. Det er mange år siden Notodden hadde en tilsvarende positiv utvikling. Rådmannen legger stor vekt på å støtte opp under denne utviklingen, som vil gi økte inntekter til kommunen. Bl.a. er tilskuddet til Notodden Lufthavn AS et uttrykk for dette.

Det er betydelig risiko i å gjennomføre omfattende kutt og strukturelle endringer. Rådmannen tar forbehold om at det kan bli høyere omstillingskostnader enn antatt.

Budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 - rådmannens nye forslag av 21.2.2014

Notodden, 21. februar 2014

Magnus Mathisen

RådmannKontaktinformasjon

Rådmann
Svein Aannestad

Telefon
35 01 50 00
971 80 480

picture2

Utviklet av Sem & Stenersen Prokom AS