Gå til innhold Hopp til søk

Budsjett

Fra kongebesøket

Budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 - rådmannens forslag

Notodden kommunes budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 er svært krevende. Kostnadene ved å videreføre dagens drift har økt betydelig, samtidig som inntekt fra momskompensasjon er borte. Økningen i inntekter fra skatt og rammetilskudd dekker ikke dette, og det må derfor kuttes kraftig. At kommunen har gjennomført betydelige kutt de siste årene gjør situasjonen ekstra krevende. Når rådmannen nå må foreslå større kutt enn noen gang, er det ikke til å unngå at tidligere avviste kuttforslag fremmes på nytt. Rådmannen foreslår å utrede strukturelle grep innenfor helse og omsorg.

Prioriteringer

  • Sikkerhet
  • Forebyggende prosjekter helse
  • Sosialhjelp
  • Bygging av Notodden barneskole

Samfunnsutvikling

Næringslivet i Notodden er i en svært positiv utvikling innenfor subsea og offshore. Det gir en unik mulighet for ny vekst i arbeidsplasser. Det er tendenser til økende vekst i befolkningen, og det er spesielt positivt at det ikke lenger er fødselsunderskudd. Utviklingen kan forseres ved å legge til rette for næringsutvikling og boligbygging i de attraktive og sentrumsnære områdene som er tilgjengelige i Notodden. Rådmannen mener derfor det er grunn til å være optimistisk selv om kommuneøkonomien har trange kår i økonomiplanperioden.

Samarbeid

For å lykkes med utvikling er samarbeid en forutsetning, både på tvers i politikken, mellom politikk og administrasjon og mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. God og tydelig ledelse på alle nivåer i nært samarbeid med tillitsvalgte og vernetjenesten er nødvendig. En felles holdning om å være offensiv, fleksibel og endringsvillig vil legge grunnen for utvikling.

Langtidsfrisk

Satsingen på langtidsfrisk med fokus på godt arbeidsmiljø har bidratt til høyere nærvær de siste årene. Et langvarig fokus på nærværsarbeid har gitt resultater. Dette arbeidet videreføres.

Risiko

Rådmannen må påpeke at risikoen for budsjettsprekk er spesielt stor med så store kutt som nå skal realiseres. Det er ikke gitt priskompensasjon, så alle virksomheter er gjennom dette også pålagt et generelt rammekutt.

Arbeidet med budsjettet er et resultat av stor innsats i hele organisasjonen. Rådmannen retter en stor takk til alle som har bidratt.

Budsjett 2014 og Økonomiplan 2014-2017 Rådmannens forslag 

Budsjett 2014 Gebyrer og egenbetalinger - Rådmannens forslag

Notodden, 15. november 2013

Magnus Mathisen

RådmannKontaktinformasjon

Rådmann
Svein Aannestad

Telefon
35 01 50 00
971 80 480

picture2

Utviklet av Sem & Stenersen Prokom AS