Gå til innhold Hopp til søk
Bok og blueshuset. Foto: Sondre Berget

Rådmann

Svein Aannestad er rådmann i Notodden kommune. Han begynte som rådmann 1. april 2014 og har bakgrunn fra bl.a. Ringerike kommune.

Rådmannen er leder av den kommunale administrasjonen og har et overordnet administrativt ansvar for hele den kommunale virksomheten.

Rådmannen har det nærmeste tilsyn med hele kommunens forvaltning. Rådmannen er en pådriver for at organisasjonen skal utvikle seg kontinuerlig, yte gode tjenester til innbyggerne og forvalte myndigheten i tråd med lovverk og vedtatt politikk.

Rådmannen legger fram saker til politisk behandling og gjennomfører de politiske vedtakene. Rådmannen legger fram forslag til budsjett og revidert budsjett. Rådmannen rapporterer til kommunestyret, herunder årsmelding, årsregnskap, tertialrapporter og månedlige rapporter på økonomi, nærvær og årsverk.Kontaktinformasjon

Rådmann
Svein Aannestad

Telefon
35 01 50 00
971 80 480

picture2

Utviklet av Sem & Stenersen Prokom AS