Gå til innhold Hopp til søk

Prosjekter/ Utviklingsarbeid

Prosjekter og utviklingsarbeid i skoleåret 2013-14:

Prosjekter og utviklingsarbeid ved Notodden voksenopplæring

«For at Notodden-samfunnet skal stå rustet til å møte framtida blir det svært viktig å tenke kunnskap og kompetanse inn i mange områder i samfunnet. Kunnskaper er et gode for den enkelte og er et viktig grunnlag til tilgang til arbeid, og for den enkeltes velferd»…

«Vi ønsker å sørge for opplæring og integrering av innvandrere slik at de kan bli aktive og godt integrerte innbyggere i kommunen»,
 Mål for utviklingen, langsiktige mål for samfunnsutviklingen og overordnet kommunal strategi, Notodden kommune.

Skoleåret 2013/2014 og 2014/2015

"Utdanningsreisen, min vei til fagbrev"
Utdanningsreisen er et prosjekt som startet august 2013. Målet er å utvikle tiltak og metoder for å sikre at flyktninger med kort eller ingen skolebakgrunn tar minimum et fagbrev og dermed bedrer muligheten for å få fast jobb i tråd med kommunale målsettinger og til den enkeltes beste.

Prosjektet er i tråd med Notodden voksenopplærings visjon « Fra det spesielle til det ordinære» hvor vi bruker ordinære kvalifiseringstiltak med et langsiktig perspektiv. Vi tror ikke at et enkeltstående prosjekt er løsningen på de utfordringer innvandrere uten skolebakgrunn i dag står overfor. Prosjektet settes i sammenheng med det ordinære kvalifiseringsløpet; norskopplæring med samfunnskunnskap, språkpraksis, leksehjelp, nettverksbygging på skolen, i fritiden og i arbeidslivet, arbeidslivskunnskap og rådgivning og ordinær utdanning gjennom grunnskole og videregående utdanning.

Prosjektet har søkt om midler til å fullføre skoleåret 2014/2015.

Utdanningsreisen har to primære tiltak:

1)      Kokkelaget hvor deltakerne har arbeidsrettet  lese- og skriveopplæring samtidig som de i praksis lærer felles VG1 fag til fagopplæring i helse- og omsorg, barne- og ungdomsarbeider og kokk.

Se film fra Kokkelaget her. Se intervju med en statsminister Erna Solberg her

2)      VG 3 fagbrev barne- og ungdomsarbeider. Deltakere uten skolebakgrunn med voksenrett til videregående skole. De følger ordinær opplæring med tillegg av en ukentlig samling med faglærer og norsklærer.

Det er en formidabel oppgave å levere en 5 timers skriftlig besvarelse på VG3 eksamen for dem som ikke er morsmålslesere. Vi har derfor i prosjektet sendt søknad til Udir om forsøk etter §1-4 i opplæringsloven om særskilt tilrettelegging av eksamen for ikke morsmålslesere.   

            Se intervju med en av deltakerne her.

I 2013 ble forsknings- og utviklingsprosjektet «Talenttank» etablert med finansieringsstøtte fra KUM-midler i regi av Barne- og Likestillingsdepartementet og Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet. Prosjektet ble ledet av Notodden voksenopplæring, i samarbeid med Nav, Adecco og Notodden Utvikling AS (NUAS). Målsettingen med prosjektet var å utforske konkrete tiltak som kunne bedre høyt utdannede innvandreres muligheter i lokalt arbeidsmarked, og i forlengelsen av dette utvikle en systematisk tilnærming til arbeidsretting av introduksjonsprogram og norskopplæring for innvandrere. Prosjektdeltakerne bestod av 13 deltakere ved Notodden voksenopplæring med utdanning på bachelor- og mastergradsnivå.  Prosjektet gikk i 2014 over i ordinær drift, med svært gode resultater å vise til.

Talenttank skiller seg ut fra andre kvalifiseringsprogram for høyt utdannede (Global Future, Seema, Talentprogrammet i Telenor o.l.) ved at det innlemmer deltakere som befinner seg i startgropen av sin norskopplæring. Dette sikrer at alle deltakere med høyere utdanning kvalifiserer til programmet i Notodden kommune. Kvalifiseringen er forankret i kommunens ordinære virke og skjer i samarbeid med lokalt næringsliv. Langreiste talenter er lokale muligheter!

Høgskolen i Telemark (HiT) har følgeforsket prosjektet.

Les rapporten her.

Les prosjektskissen her .Kontaktinformasjon

Notodden mangfolds- og
læringssenterAnne Mette Gangsøy
Huset vårt
Storgata 81
3674 Notodden

Telefon
970 50 329

Virksomhetsleder/rektor
Anne Mette Gangsøy
anne-mette.gangsoy@
notodden.kommune.no

Inspektør
Solveig Vestmoen
solveig.vestmoen@
notodden.kommune.no

picture2

Utviklet av Sem & Stenersen Prokom AS