Gå til innhold Hopp til søk

FAU

Foreldrenes arbeidsutvalg, FAU:Opplæringsloven §11-4 slår fast at det skal være foreldreråd på hver grunnskole, hvor alle foreldre som har barn i skolen er medlemmer. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg. På Tveiten skole består utvalget av klassekontakter og vararepresentanter. Neste års representanter velges på foreldremøtet på våren.

FAU velger hvert år et styre bestående av leder, nestleder, sekretær og kasserer. I tilleg har Tveiten skole også en representant som er IT-ansvarlig.

Klassekontakter skoleåret 2017 - 2018
KlasseRepresentanterTlf

1A

Trude Johansen

Guri Johansen

91 80 19 54

95 18 02 48

2A

Per Aage Karlberg

Gry Charlotte Berge - nestleder

90 20 21 11

91 56 76 09

2B

Merethe Kjosvold Johnsen

Kristin Sollid

92 26 59 61

99 64 92 51

3A

Åsmund Stensvold

Anette Sundsby (vara)

97 57 78 78

47 65 11 15

3B

Åge Johnnes Jamtveit

Nina Bjorheim (vara)

93 08 08 97

91 58 64 93

4A

Øyvind Rokne

Kirsti Kelly (vara)

48 04 41 87

99 74 98 53

4B

Stefan Langfors

Reidun Kaasa

Roger Hartviksen - leder

92 89 99 79

97 60 92 34

97 13 33 65

5.kl

Anita Windsvoll

Geir Gåsodden

91 81 27 03

95 55 27 59

6.kl

Linda Sinnerud

Veronica Helgesen - sekretær

92 84 85 57

94 40 82 11

7.kl

Merethe Johnsen

Martha Tverrli (vara)

92 26 59 61

91 74 40 59

Kasserer: Stine Haagensen Grotbæk - 90 76 33 25Kontaktinformasjon

Tveiten skoleVirksomhetsleder/rektor Nordbygda skole - Tone Ragnhild Ryen
Jonas Lies gate 27
3683 Notodden

Telefon
Tlf: 35 01 56 50

Virksomhetsleder/rektor
Tone Ragnhild Ryen
tone-ragnhild.ryen@
notodden.kommune.no

Leder for SFO
Eva Rulnes
eva.rulnes@
notodden.kommune.no

Telefon SFO
Base 1: 35 01 56 56
Base 2: 35 01 56 57
Mobil: 416 01 116

picture2

Utviklet av Sem & Stenersen Prokom AS