Gå til innhold Hopp til søk

"Med matte i svevet"

25. og 26. mai hadde Tveiten skole matematikk- og forskningsdager.

Fra avslutningen av Matematikk- og forskningsdager

Tittelen på årets dager, henspeiler på at flere av aktivitetene hadde flyve- sveveelementer som tema. F.eks.papirfly, katapultutskyting, rakettoppskyting. På den felles oppstarten var også oppdrift og fly aktuelt, da Bjørn Nordal hadde en demonstrasjon av mikroseilfly for oss samtidig som vi sendte opp en solballong som vi fikk av Enova.

Som avslutning blåste alle elevene på Tveiten skole såpebobler.

Målet med årets Matematikk- og Forskningsdager var å få øving i praktisk matematikk, knytte teori og praksis ved loggskriving og å innarbeide begreper som OPPDRIFT, TITALLSYSTEM, VOLUM, ENERGI, KONSTRUKSJON, VINKLER o.l.

Vi takker for all hjelp fra Enova, Hugo Christensen, Bjørn Nordal og foresatte som stilte opp som ekstrahjelpere.

"Med matte i svevet"

Med matte i svevet

"Med matte i svevet"

"Med matte i svevet"Kontaktinformasjon

Tveiten skoleVirksomhetsleder/rektor Nordbygda skole - Tone Ragnhild Ryen
Jonas Lies gate 21
3683 Notodden

Telefon
Tlf: 35 01 56 50

Virksomhetsleder/rektor
Tone Ragnhild Ryen
tone-ragnhild.ryen@
notodden.kommune.no

Leder for SFO
Eva Rulnes
eva.rulnes@
notodden.kommune.no

Telefon SFO
Base 1: 35 01 56 56
Base 2: 35 01 56 57
Mobil: 416 01 116

picture2

Utviklet av Sem & Stenersen Prokom AS