Gå til innhold Hopp til søk

Spesialpedagogisk team

 

Avdelingsleder spesialpedagogisk team fra 1.8.2014 er Tove Langseth Pedersen tlf. 97 05 34 75

Spesialpedagogisk team på Sætre skole er et skole- og SFO tilbud for barn med store sammensatte lærevansker som krever stor grad av tilrettelagt opplæring. Avdelingen utgjør et kompetansefellesskap, utover det rent spesialpedagogiske, som er svært verdifullt for skolens øvrige virksomhet.

Spesialpedagogisk team er organisert i faggrupper rundt hver elev der spesialpedagogen som faggruppeleder står ansvarlig for opplæringstilbudet. Hver faggruppe består av spesialpedagog, vernepleier, fagarbeider og assistent som samarbeider om det helhetlige tilbudet ved avdelingen.

Elevene som har sitt skoletilbud knyttet til spesialpedagogisk team har tilhørighet i en ordinær klasse ved skolen og deltar i klassen i varierende grad etter forutsetning og behov. Det jobbes med inkludering, og det samarbeides daglig med elevenes klassetrinn og SFO. I tillegg har avdelingen egne samlinger i musikk samt fysisk aktivitet for elevene. Det innebærer også turer i skolens nærmiljø.

Spesialpedagogisk team tar utgangspunkt i den enkelte elevs ressurser og muligheter. Vi arbeider for å gi elevene best mulig betingelser for optimal livskvalitet, og kommunikasjon, samspill og deltakelse i eget liv er noen av våre fokusområder.

Det utarbeides en individuell opplæringsplan for hver enkelt elev som danner grunnlaget for skolearbeidet med eleven. Den individuelle opplæringsplanen evalueres hvert halvår. 

Avdelingens lokaler er integrert i skolens bygninger for øvrig. Noen av rommene som disponeres ligger også i umiddelbar nærhet til klasserommene til de respektive elevene.Kontaktinformasjon

Sætre skole
Fridtjof Nansensgt 41Virksomhetsleder Nina Ødegaard Flaaten
3679 Notodden

Telefon
35 01 52 33
415 99 237
900 40 760

Virksomhetsleder/rektor:
Nina Ødegaard Flaaten
nina.odegaard-flaaten@
notodden.kommune.no

Avdelingsleder Spesial-
pedagogisk team/inspektør:

Tove Langseth Pedersen
tove.langseth-pedersen@
notodden.kommune.no

Avdelingsleder SFO/inspektør: 
Eva Gowland 
eva.gowland@notodden.kommune.no

Telefon SFO
35 01 52 34
970 50 345

picture2

Utviklet av Sem & Stenersen Prokom AS