Gå til innhold Hopp til søk

Retningslinjer ved brudd på samværsreglene

1. gangs brudd: Samtale med lærer, evt. kontakt med hjemmet

2. gangs brudd: Brev med hjem og telefonsamtale med hjemmet

3. gangs brudd: Foresatte og elev innkalles til samtale på skolen

Eleven skal forklare seg for en lærer før tiltak iverksettes.

Ved alle henvendelser fra skolen om regelbrudd forventes det at foresatte tar opp hendelsen med eleven. Foresatte må gjerne ta kontakt med den voksne som var involvert i episoden.

Kontaktlærer får kopier av brev som angår deres elever. All skriftlig dokumentasjon i forhold til dette reglementet skal arkiveres i respektive elevmapper.

I møte på skolen drøfter foresatte, kontaktlærer og rektor tiltak som skal settes i verk etter regelbrudd. Eleven skal tas hensyn til i prosessen mht. alder og innsikt.

Ansvar om oppfølging avklares.Kontaktinformasjon

Sætre skole
Fridtjof Nansensgt 41Virksomhetsleder Nina Ødegaard Flaaten
3679 Notodden

Telefon
35 01 52 33
415 99 237
900 40 760

Virksomhetsleder/rektor:
Nina Ødegaard Flaaten
nina.odegaard-flaaten@
notodden.kommune.no

Avdelingsleder Spesial-
pedagogisk team/inspektør:

Tove Langseth Pedersen
tove.langseth-pedersen@
notodden.kommune.no

Avdelingsleder SFO/inspektør: 
Eva Gowland 
eva.gowland@notodden.kommune.no

Telefon SFO
35 01 52 34
970 50 345

picture2

Utviklet av Sem & Stenersen Prokom AS