Gå til innhold Hopp til søk

Regler for bruk av datautstyr 1.-4.klasse

I følge den nye læreplanen (kunnskapsløftet) er det et mål at elevene etter 2.trinn skal bruke bokstaver, lage ord og skape tekster på pc. Foresatte og elever skal så snart det er mulig ta i bruk læringsplattformen Fronter.

For 1. til 4. trinn vil det være læreren som har ansvaret for undervisningen og utstyret på skolen. Større elever vil få et informasjonsskriv som skal undertegnes av både elev og foresatte.

Her er reglene som gjelder for bruk av datamaskiner/pc:

  1. PC`ene skal bare brukes etter avtale med en voksen/lærer.
  2. Husk og logge deg av når du går fra PC’en.
  3. PC’en skal slås av etter beskjed fra en voksen.
  4. Gi aldri passordet ditt til andre elever.
  5. Skolens samværsregler gjelder også ved bruk av skolens datautstyr. Vi skal behandle hverandre respektfullt også ved bruk av internett.
  6. Vi skal ta godt vare på PC’ene og utstyret vårt.

Det vil si:

  • Det er ikke lov til å spise eller drikke ved PC’ene.
  • Det er ikke lov å koble til eget utstyr som f.eks minnepenn, mobil, kamera osv. uten tillatelse fra en voksen.

  7. PC lånt fra datatralle skal være satt på ladning.

Vi synes det er fint om dere hjemme har mulighet til å hjelpe deres barn i gang med alle de mulighetene som finnes på en datamaskin.

Med hilsen oss på Sætre skole

 

 

---------------------------------------                            ----------------------------------------Kontaktinformasjon

Sætre skole
Fridtjof Nansensgt 41Virksomhetsleder Nina Ødegaard Flaaten
3679 Notodden

Telefon
35 01 52 33
415 99 237
900 40 760

Virksomhetsleder/rektor:
Nina Ødegaard Flaaten
nina.odegaard-flaaten@
notodden.kommune.no

Avdelingsleder Spesial-
pedagogisk team/inspektør:

Tove Langseth Pedersen
tove.langseth-pedersen@
notodden.kommune.no

Avdelingsleder SFO/inspektør: 
Eva Gowland 
eva.gowland@notodden.kommune.no

Telefon SFO
35 01 52 34
970 50 345

picture2

Utviklet av Sem & Stenersen Prokom AS