Gå til innhold Hopp til søk

Referat Fau møte 09.12.13

Til stede:

 • Nina Ødegaard Flaaten (rektor)
 • Runar Lia (7. kl)
 • Anette Aasheim (tidl. FAU-leder)
 • Per Øyvind Gulliksen (2. kl)
 • Merete Kaasin (4 kl)
 • Lidiane Moen (1. kl)
 • June Hansen (7 kl)
 • Lars Martin Lund (5. kl)

 

Orientering fra rektor

Vurdering for læring

Rektor orienterte om prosjekt «Vurdering for læring» som er innført i hele Notodden kommune. Skolen velger seg ut fokusområder for forbedring og arbeider aktivt med disse. Sætre har valgt «oppstart, mål for timen, og utsjekk» samtidig som de har veldig fokus på klasseledelse. Hele lærerkollegiet er i en kontinuerlig læringsprosess og utvikling.

Status for utbygging

Det er vedtatt i kommunestyret at Sætre barneskole skal bygges om. Foreløpige beregninger viser at det er billigere å rive alt og bygge nytt. Det vil blant annet være en stor fordel for inneklimaet sammenlignet med å basere seg på de gamle byggene. Rektor har vært med på byggemøte. Skoleledelsen ønsker å følge utbyggingen og prosjektet tett allerede i planleggingsfasen. Arkitektkontoret Søndergaard og Rickfeld er engasjert i å utarbeide forslag. Foreløpig kan det se ut til at det blir et fellesbygg med Notodden Ungdomsskole med felles spesialrom for kjøkken, håndverk, osv. Nina lovet å følge opp FAU med informasjon etter neste byggemøte tidlig i januar.

Budsjett/økonomi              

Det jobbes med budsjett og skolene venter på politikernes føringer. Det ligger an til at det er flertallsforslaget fra AP, Sol, Senterpartiet og Frp som blir vedtatt. Det innebærer kutt i skolesektoren på 6,5 stillinger og 1,5 millioner på administrasjonsbudsjettet. Det gjør at en del administrative ressurser blir borte (inspektører og teamledere). Dette blir krevende for skolen. Rektors ender opp med flere administrative oppgaver og mindre tid til pedagogisk ledelse. Sætre er Notoddens største skole og vil sannsynligvis måtte ta en stor del av kuttene. Rektor mener likevel at skolen vil klare kuttene slik situasjonen ser ut i dag. Alle skolene har levert resultater i overskudd. Skolene har med andre ord gjort jobben godt økonomisk. Eventuelle innsparinger som vedtas skal ikke innføres før neste skoleår.

Til tross for dårlig kommuneøkonomi og gamle bygg, rapporterer rektor om et godt arbeidsmiljø og en positiv innstilling fra kollegiet.
- Selv om byggene er gamle, er det som er inni byggene bra!
Skolen har blant annet et meget sterkt spesialpedagogisk miljø i form av F-Fløyen. Det har blitt lagt merke til utenfor kommunens grenser. F-Fløyen endrer nå navn til Spesialpedagogisk Team.

Elevrådet har hatt møte. De ønsket seg en dumpe. Rektor anbefalte å vente med en eventuelt dumpeinvestering til ny skole er avklart. Saken ble ikke diskutert i møtet.

Thermokraft la rør til fjernvarme for ca. 1 år siden bak skolen. Skolen har ventet på at tidligere oppgravd område ved parkeringsplassen på baksiden skal bli asfaltert som lovet. Asfaltering er endelig utført.

Det er satt av 100.000 fra Extra-stiftelsen til utforming av sansehage. Fristen for utbetaling av midlene er flyttet til høsten 2014. Dermed kan kanskje pengene benyttes i den nye skolen.

Angående sak som verserte i media nylig der to åtteåringer opplevde (i en annen kommune) at ingen møtte opp i en bursdag: Kollegiet har diskutert saken. De ser fra tid til annen at det deles ut invitasjoner uten at alle får. Der har skolen en strikt linje på at det ikke skal deles ut invitasjoner på skolen uten at alle er invitert. Sjette klasse har delt inn i fire bursdager (vår, sommer, høst, vinter) og kjører fellesbursdager. Dette arrangeres på skolen. Skolen stiller lokaler til disposisjon. Rektor kommer til å sende ut skriv til foreldrekontaktene og oppfordre til å kjøre denne type opplegg på bursdagene.
Foreldregruppa oppfordret skolen til å informere om dette ved foreldremøtet på høsten til første klasse og oppfordre dem til å lage ordninger som gjør at ingen føler seg utenfor.

 

Informasjon fra avtroppende leder

Anette Aasheim har laget et notat «Noen ting å huske på, i Sætre FAU» fra sin tid i FAU for å få en god overlevering til nytt FAU. Skrivet ble delt ut i møtet.

 

Valg

Det ble foretatt valg med følgende resultat:

 • Runar Lia, leder
 • Merete Kaasin, kasserer
 • Lars Martin Lund, sekretær
 • June Hansen, ansvarlig for skøytekveld

 

Skøytekveld

Skøytekveld ble satt til  onsdag 5. februar, uke 6.

 

Julegaver til ansatte

Det ble besluttet å gi julegave til samtlige ansatte ved skolen for å unngå at kun kontaktlærere får julegave. Pris ble satt til ca 50 kr per ansatt. Det er ca 48 ansatte. Julegavene deles ut på juleavslutning for ansatte. Lidiane Moen tok oppgaven med å kjøpe inn og levere. Lars Martin Lund lager kort.

Neste møte

Neste møte er satt til 07. januar. kl. 18.00

 

 

Lars Martin Lund/referent

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kontaktinformasjon

Sætre skole
Fridtjof Nansensgt 41Virksomhetsleder Nina Ødegaard Flaaten
3679 Notodden

Telefon
35 01 52 33
415 99 237
900 40 760

Virksomhetsleder/rektor:
Nina Ødegaard Flaaten
nina.odegaard-flaaten@
notodden.kommune.no

Avdelingsleder Spesial-
pedagogisk team/inspektør:

Tove Langseth Pedersen
tove.langseth-pedersen@
notodden.kommune.no

Avdelingsleder SFO/inspektør: 
Eva Gowland 
eva.gowland@notodden.kommune.no

Telefon SFO
35 01 52 34
970 50 345

picture2

Utviklet av Sem & Stenersen Prokom AS