Gå til innhold Hopp til søk

Nyhetsbrev oktober 2012

Oktober 2012

Nå er det snart klart for høstferie. Ukene etter skolestart har vært travle her på Sætre skole.

Vi har kommet godt i gang med skoleåret, og har hatt Torbjørn Egner som tema i ukene 36-37. Det har vært en tid med mye sang og glede i Egners ånd. 6.klasse har også gjennomført et flott musikalkveld med  Disneysanger som tema!  En magisk kveld! Et flott forestilling som fikk god pressedekning i Telen !

 

Tv-aksjonskveld 25.10

Skolen har også planlagt en aksjonsdag torsdag 25.oktober i forbindelse med Tv-aksjonen til inntekt for Amnesty. Denne dagen vil elevene selge egne arbeider, det vil bli anledning til å kjøpe seg noen godbiter produsert av elever og lærere, og det vil helt sikkert bli en trivelig ettermiddag og alt elevene får solgt går til Tv-aksjonen! Dette blir en flott måte å vise at vi på Sætre viser solidaritet og bidrar til tv-aksjonen samtidig som vi har en hyggelig opplevelse med foreldre og foresatte. Det vil komme en invitasjon senere, men hold av dagen!

Storforeldremøter:

Vi har avholdt to storforeldremøter og det var flott å se at så mange av dere prioriterte foreldremøtene. På disse møtene informerte Line Hedegart fra PPT om skrive og leseopplæringen, og helsesøster Reidun Kasin Skoje informerte om sitt arbeid på skolen. Rektor informerte om det viktige arbeidet som er satt i gang  fra skolens side, et svært nødvendig og krevende arbeid med sosial kompetanse. Siden det var noen som ikke hadde anledning til å komme vil, vi gjenta noe av informasjonen om arbeidet med sosial kompetanse, som ble tatt opp på møtet.

Skolen har arbeidet fram nye og enkle samværs-og klasseromsregler som gjelder for alle trinn.

Disse ble gjennomgått klassevis etter storforeldremøtene, og ligger på skolens hjemmeside og i mappa " foreldreinformasjon" i fronter.

Sosial kompetanse må læres og det må trenes mye på følgende fem ferdigheter for å kunne oppnå god sosial kompetanse :

  • Empati
  • Samarbeidsferdigheter
  • Selvhevdelse
  • Selvkontroll
  • Ansvarlighet.

Dette vil skolen jobbe med svært metodisk, og vi benytter programmet «Det er ditt valg» som er utarbeidet av Lions og Helsedirektoratet. Heftet gir oss flere gode eksempler på hvordan arbeide med disse ferdighetene. « Det er ditt valg» benyttes på det fleste skoler på Notodden.

 Det er også igangsatt to nye tiltak: trivselsundersøkelsen og tre-trinns-raketten.

 Trivselsundersøkelsen:

Før høstferien vil alle klassene ha besvart  den enkle trivselsundersøkelsen for første gang.. Den består av fire spørsmål som går på om eleven har gjort noe hyggelig mot andre den siste måneden. Om eleven har sett noen bli ertet eller plaget, om eleven selv har vært med på å plage eller erte noen, og om eleven har mange venner. Dette er enkle spørsmål hvor svarene vil gi oss en mulighet til å sette inn tiltak raskt. Trivselsundersøkelsen vil bli gjennomført 4 ganger i året.            

Tre-trinns-rakett:

Språkbruk og dårlig oppførsel er utfordringer på skolen. Alle klassene har hatt diskusjoner og samtaler om hva som er stygg språkbruk og uønsket adferd som for eksempel: banning, uhøflig/frekk opptreden mot voksne eller bruk av lite hyggelig kallenavn.

Ved språkbruk og oppførsel på tvers av de akseptable rammene som klassene i felleskap har kommet fram til, vil følgende skje:

Ved 1.gangs brudd:

Samtale elev-lærer, lærer noterer ned språkbruk eller uaksteptabel oppførsel.

Ved 2.gangs brudd:

Samtale elev- lærer, elev ringer hjem fra rektors kontor for å  fortelle foresatte hva          som er sagt eller gjort som strider mot reglene.

 Ved 3.gangs brudd:

 Skriftlig melding hjem, elev og foresatte innkalles til et møte  på skolen. 

 

Oktober

 

Høstferie uke 41 

 

Tv-aksjonskveld

 

 

8.10. – 12.10

 

Torsdag 25.10

November

Planleggingsdag  

 

Fredag 2.11

 elevene fri

Desember

Siste skoledag

Før jul

 

Fredag 21.12

 

Ønsker alle sammen en god høstferie !

Hilsen

Nina Ødegaard

Rektor på Sætre skoleKontaktinformasjon

Sætre skole
Fridtjof Nansensgt 41Virksomhetsleder Nina Ødegaard Flaaten
3679 Notodden

Telefon
35 01 52 33
415 99 237
900 40 760

Virksomhetsleder/rektor:
Nina Ødegaard Flaaten
nina.odegaard-flaaten@
notodden.kommune.no

Avdelingsleder Spesial-
pedagogisk team/inspektør:

Tove Langseth Pedersen
tove.langseth-pedersen@
notodden.kommune.no

Avdelingsleder SFO/inspektør: 
Eva Gowland 
eva.gowland@notodden.kommune.no

Telefon SFO
35 01 52 34
970 50 345

picture2

Utviklet av Sem & Stenersen Prokom AS