Gå til innhold Hopp til søk

Nyhetsbrev august 2013

Velkommen til et nytt skoleår!

Vi hadde en flott oppstart mandag 19. august med strålende sol og ny flaggborg. Den nye flaggborgen er vi stolte av.

Vi tok i mot 34 nye 1.klassinger og fikk en flott reportasje i Telen.

Denne ligger nå på skolens hjemmeside. Hjemmesiden oppdateres jevnlig ,og  der vil finne oversikt over lærere og andre ansatte på skolen vår.

 

Vi har i skrivende stund 203 elever på skolen vår fra ni forskjellige nasjoner.

 

Foreldreundersøkelsen:

Vi ba dere foreldre og foresatte svare på vår egen foreldreundersøkelse ved slutten av forrige skoleår. Vi er glade for at så mange tok seg tid til å besvare undersøkelsen. Vi har hatt nytte av svarene dere har gitt, og satt i gang tiltak for å møte noe av det dere mente burde endres på.

Dette kommer vi til å ta opp på Fau møte i september.

 FAU- møte

Torsdag 19.september kl. 18.00 her på skolen.

Tiden før høstferien:

Vi går en travel høst i møte.  Vi vil samle oss om tv- aksjonen også i år og arrangere aksjonskveld onsdag  2. 10.  Sett av denne dagen allerede nå.

Det vil være mange flotte elevarbeider å få kjøpt denne kvelden.

 

  Tv-aksjonen 2013

 

Vurdering for læring:

Sætre skole er en del av prosjektet Vurdering for læring som er i gang på alle skolene på Notodden. Dette er et prosjekt som dreier seg både om læring og vurdering av læring.  Vi håper dere foreldre og foresatte også merker at skolen er i gang med et slikt utviklingsarbeid.

Vi på Sætre skole setter fokus på miljø for læring og klasseledelse. Dette vil dere bli mer informert om på de forskjellige foreldremøtene nå i høst.

 Kort informasjon:

 • De nasjonale prøvene i lesing, regning og engelsk gjennomføres i ukene 37, 38 og 42
 • Fovea kommer for å ta bilder av alle klasser, elever og personale i uke 39
 • Aksjonskveld torsdag 2.10
 • Fredag 4.10 – kulturskatten « Askeladden på nye eventyr»
 • Høstferie i uke 41

Småtrinnet: orden i hyller og på plassen utenfor klasserommet:

Barn og foreldre sammen må ha et felles ansvar for å holde garderobeplassen utenfor klasserommene.

Pass på å få med hjem klær når det er for mye på plassen, med mye klær og sko/støvler blir det vanskelig med renhold. Regntøy og støvler må være på skolen hele tiden.

Kontaktlærere skoleåret 2013- 2014

 1. klasse   Anny Folserås og Beate Lorentzen Eie
 2. klasse   Frøydis Wahl og Hege Hortemo
 3. klasse   May Wenche Ødegård og Jorunn Furnes Hasvik
 4. klasse   Heidi Lindberg
 5. klasse   Ann Helen Borntvedt og Maria H. Olsen
 6. klasse   Inger Lise Olsen og Thorild Landsverk
 7. klasse   Kristin Granlund Løkka og Anne Lise Landsverk

Rett før høstferien vil Turid Haugen forlate oss til fordel for pensjonisttilværelsen og det vil bli ansatt en ny lærer etter henne.

Samværs og trivselsreglementet vil være det samme som skoleåret 2012-2013. Det er å finne på hjemmesiden.

Tre- trinns - raketten vil også fungere på samme måte. Vi tror på at det er viktig å ha fokus på sosial kompetanse.

 

Småtrinnet og mellomtrinnet vil i tiden før høstferien jobbe med følgende innenfor sosial kompetanse:

 • Jeg er en god venn
 • Jeg har det ryddig på plassen min

 

Vi gleder oss til et nytt skoleår og minner om at skolen bare er en telefon unna!

Ta kontakt om det er noe dere lurer på.

Med vennlig hilsen

Nina Ødegaard Flaaten

Rektor på Sætre

415 99 237/ 35015232

nina.odegaard@notodden.kommune.no

 Nytt skoleår!Kontaktinformasjon

Sætre skole
Fridtjof Nansensgt 41Virksomhetsleder Nina Ødegaard Flaaten
3679 Notodden

Telefon
35 01 52 33
415 99 237
900 40 760

Virksomhetsleder/rektor:
Nina Ødegaard Flaaten
nina.odegaard-flaaten@
notodden.kommune.no

Avdelingsleder Spesial-
pedagogisk team/inspektør:

Tove Langseth Pedersen
tove.langseth-pedersen@
notodden.kommune.no

Avdelingsleder SFO/inspektør: 
Eva Gowland 
eva.gowland@notodden.kommune.no

Telefon SFO
35 01 52 34
970 50 345

picture2

Utviklet av Sem & Stenersen Prokom AS