Gå til innhold Hopp til søk

Ansatte 2017-18

Personalet ved Sætre skole høsten 2016

Ved skolestart er Sætre skole arbeidsplass for 52 ansatte:

1 rektor

1 avdelingsleder Spesialpedagogisk team

1 avdelingsleder Sfo

28 pedagoger i skole

6 pedagoger Spesial pedagogisk team

6 vernepleiere

4 fagarbeidere

10 assistenter

 

Kontaktinformasjon ansatte på Notodden barneskole avdeling Sætre
Navn og epostadresseTelefonFunksjon 

Heidi Bjørndalen

heidi.bjorndalen@notodden.kommune.no

41292759

Kontaktlærer 1.klasse

 

 Ellen Thygesen

ellen.thygesen@notodden.kommune.no

 93231745

 Kontaktlærer i 1.klasse

 

 Anne Therese Bruserud

anne-therese.bruserud@notodden.kommune.no

90931165 Pedagog 1. trinn  

 Silje Lien Slåtta

silje.lien-slatta@notodden.kommune.no

93413057 Pedagog 1.trinn  

 Ranveig Sundvor

ranveig.sundvor@notodden.kommune.no

46814240 Kontaktlærer 2. trinn  

 May Wenche Ødegård

may-wenche.odegard@notodden.kommune.no

90673070

Kontaktlærer 2. trinn

Teamleder 1.-2.trinn

 

 Marianne Moen

marianne.karin.moen@notodden.kommune.no

95077762

 Pedagog 2.trinn

 

 Hege Hortemo

hege.hortemo@notodden.kommune.no

99152970 Kontaktlærer 3.trinn  

 Eva Gowland

eva.gowland@notodden.kommune.no

97054817

Inspektør/avdelinleder

SFO/pedagog småtrinn

 

 Heidi Lindberg

heidi.lindberg@notodden.kommune.no

93224022 Kontaktlærer 3. trinn  

 Ingvild Skogen

ingvild.skogen@notodden.kommune.no

 

47354254 Pedagog småtrinn  

Jorun Furnes Hasvik

jorunn-furnes.hasvik@notodden.kommune.no

97698668 Kontaktlærer 4. trinn  

Frøydis Wahl

froydis.wahl@notodden.kommune.no

99234513

Kontaktlærer 4.trinn

Teamleder 3.-4.trinn

 

Maria Helen Olsen

maria-helen.olsen@notodden.kommune.no

 

41520079

Kontaktlærer 5.trinn

 

 Simen Horgen

simen.horgen@notodden.kommune.no

45258324

 

Kontaktlærer 5.trinn

 

 

 Anne Lise Landsverk

anne-lise.landsverk@notodden.kommune.no

 

48067663

 Pedagog 5. trinn-

Inspektør7teamleder mellomtrinn

 

 Anne Britt Hagen

anne-britt.hagen@notodden.kommune.no

 

94055786

 Pedagog mellomtrinn

 

 Berit Johansen

berit.johansen@notodden.kommune.no

90977868

 Pedagog mellomtrinn

 

Ann Helen Bornstedt

ann-helen.bornstedt@notodden.kommune.no

47018114

Kontaktlærer 6.trinn

 

Maria Duesund

maria.duesund@notodden.kommune.no

95142105

Kontaktlærer  6.trinn

 

Aud Risvaag Aanjesen

aud.risvaag-aanjesen@notodden.kommune.no

95935454

Kontaktlærer 7.trinn

 

 

 Kristin Løkka Granlund

kristin.granlund@notodden.kommune.no

97986292

Kontaktlærer 7.trinn

 

Tor Olav Søråsdekkan

tor.olav.sorasdekkan@notodden.kommune.no

97144819

 Pedagog mellomtrinn

 

Berit K H Olsen

berit.hilmo-olsen@notodden.kommune.no

 47614557

Pedagog mellomtrinn

 

 Anita Enger

anita.merete.enger@notodden.kommune.no

98499126

Pedagog mottaksklasse

 

 Anne Britt Hagen

abbihagen@gmail.com

94055786

Pedagog

 

 Helle Jonassen Gudmundsen

helle-jonassen.gudmundsen@notodden.kommune.no

95220142 Pedagog musikk  

 Jørn Kittilsen

jorn.kittilsen@notodden.kommune.no

926 05 115  Lærer  

 Magnus Wåsjø

magnus.wasjo@notodden.kommune.no

41648904

 Pedagog mellomtrinn

 

 Borgar Berg Jacobsen

borgar.berg-jacobsen@notodden.kommune.no

99649 271

Spesialpedagog

Spesialpedagogisk team

 

 Felix Bissig

felix.bissig@notodden.kommune.no

41224345

Spesailpedagog

Spesialpedagogisk team

 

Silje Aasdalen

silje.aasdalen@notodden.kommune.no

 

93097864

Spesialpedagog

Spesialpedagogisk team

 

Laila Omlid Steen

lajla.omlid-steen@notodden.kommune.no

93856566

Spesialpedagog

Spesialpedagogisk team

 

Svein Jon Listaul

svein-jon.listaul@notodden.kommune.no

99568405 spes.ped  

Sveinung Hauge

sveinung.hauge@notodden.kommune.no

 92244213

Spesialpedagog

Spesialpedagogisk team

 

Jon Arne Prestegård 41604611

 Assitent

 

Ole Håkon Jonsås 91664086

 Vernepleier

 

Hilde Stubbmo 97195906

 Vernepleier

 

Trond Bolstad  99622539 Assistent  
Anita Cecelie Haugen  92628470 Fagarbeider  
Ingrid Berge  99569323 Vernepleier  
Lars Lien  98868968 Vernepleier  
Sissel Kleppo  90518100 Assistent  
Anne Marit Lia  40875514 Assistent   
Hildegunn Nilsen  95977015 Fagarbeider  
Inger Lise Eek  93267606 Vernepleier   
Hilde Flaata  97139451 Vernepleier  
Inger Grete Oterholt  95059227  Assistent  
Marianne Moen  95077762  Førskolelærer  
Aina Holmberg  Sørensen  97423001  Assistent  
Silje Olsen 41520079 Assistent  
Thorbjørn Bakka  99006358  Fagarbeider  
 Torunn Lia 91736170   fagarbeider  
Henny Nyheim 35015238 assistent  
Solveig Nyheim 35015230   Assistent/telefonvakt  


Kontaktinformasjon

Sætre skole
Fridtjof Nansensgt 41Virksomhetsleder Nina Ødegaard Flaaten
3679 Notodden

Telefon
35 01 52 33
415 99 237
900 40 760

Virksomhetsleder/rektor:
Nina Ødegaard Flaaten
nina.odegaard-flaaten@
notodden.kommune.no

Avdelingsleder Spesial-
pedagogisk team/inspektør:

Tove Langseth Pedersen
tove.langseth-pedersen@
notodden.kommune.no

Avdelingsleder SFO/inspektør: 
Eva Gowland 
eva.gowland@notodden.kommune.no

Telefon SFO
35 01 52 34
970 50 345

picture2

Utviklet av Sem & Stenersen Prokom AS