Gå til innhold Hopp til søk

Sætre skole

Sætre skoles motto: "Vi vil ha en inkluderende skole som ivaretar alle i fellesskapet!" 

Skolens to hjørnesteiner:

  • Kunnskap gir alle barn fremtidsmuligheter uansett bakgrunn eller forutsetninger.
  • Dyktige lærere forstår sin lederposisjon, er opptatt av å utvikle og opprettholde gode relasjoner med elevene og bidra til å utvikle gode læringsmiljøer.

Glade barn på Sætre skole

Sætre er en av fire skoler som dekker Notodden sentrum. Skolen ligger vegg i vegg med Notodden ungdomsskole, rett overfor Notodden idrettspark og er nærmeste nabo til høgskolen og lærer-/ førskolelærerutdanningen.

Skolen er en av de største barneskolene i Notodden med 242 elever fra 1. til 7.trinn. Skolen har høsten 2017 elever fra 20 forskjellige nasjoner!

Det er 52 voksne som har sitt daglige virke på skolen, i tillegg til vikarer som er litt til og fra. Her er det både lærere, spesialpedagoger, vernepleiere, fagarbeidere, assistenter, språkassistenter og språkpraksisplasser fordelt på 7 klassetrinn, SFO og spesialpedagogisk team.

Skolen jobber også med Thomas Nordahls prinsipper for klasseledelse:

  • utvikling av en positiv og støttende relasjon til hver enkelt elev
  • etablering og opprettholdelse av struktur, regler og rutiner
  • tydelelige forventninger til og motivering av elevene
  • etablere kultur for læring og et fellesskap som støtter læring

Spesialpedagogisk team er en avdeling i skolen med særskilt høy spesialpedagogisk kompetanse, og er et tilbud til de elevene kommunen som trenger mest tilrettelegging. Disse elevene er tilknyttet sine respektive klasser og får i større eller mindre grad deler av sin opplæring i avdelingen, alt etter den enkeltes forutsetninger og behov.

Rektors ledergruppe består av : Avdelingsledere og teamledere fra mellomtrinn og småtrinnn.

Avdelingsleder  for spesialpedagogisk  team  Tove Langseth Pedersen.

Avdelingsleder for SFO  Eva Gowland, .

Teamleder mellomtrinn: Anne Lise Landsverk

Teamleder 3.og.4 trinn: Frøydis Wahl

Teamleder for 1. og 2. trinn: May Wenche Ødegård

Skolen har et godt samarbeid med våre naboer HSN. Vi deler en felles ambisjon om at samarbeidet skal bidra til å utvikle ny kompetanse på grunnskoleområdet. Skoleåret 2017-18 er 2 av pedagogene på skolen praksislærere.

Aud Risvaag Aanjesen : FHK 1.år

Aud.risvaag.aanjesen@oppvekst-notodden.no

Tlf: 959 35 454

Kristin Granlund Løkka:   Utenlands Studenter

kristin.granlund@oppvekst-notodden.no

Tlf: 979 86 292Kontaktinformasjon

Sætre skole
Fridtjof Nansensgt 41Virksomhetsleder Nina Ødegaard Flaaten
3679 Notodden

Telefon
35 01 52 33
415 99 237
900 40 760

Virksomhetsleder/rektor:
Nina Ødegaard Flaaten
nina.odegaard-flaaten@
notodden.kommune.no

Avdelingsleder Spesial-
pedagogisk team/inspektør:

Tove Langseth Pedersen
tove.langseth-pedersen@
notodden.kommune.no

Avdelingsleder SFO/inspektør: 
Eva Gowland 
eva.gowland@notodden.kommune.no

Telefon SFO
35 01 52 34
970 50 345

Relaterte emner

picture2

Utviklet av Sem & Stenersen Prokom AS