Gå til innhold Hopp til søk

Plan for arbeid med elevenes skolemiljø - kapittel 9A

Alle elevar har rett til eit trygt og godt skolemiljø som fremjar helse, trivsel og læring.

Skolen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vald, diskriminering og trakassering. Skolen skal arbeide kontinuerleg og systematisk for å fremje helsa, miljøet og tryggleiken til elevane, slik at krava i eller i medhald av kapitlet blir oppfylte. Rektor har ansvaret for at dette blir gjort.

Les hele planen...(pdf)

Hvordan kan man som elev eller foresatte melde fra om ting som gjelder elevenes psykososiale skolemiljø?

Det er ingen krav til hvordan man melder fra om hendelser som gjelder elevenes psykososiale skolemiljø, men man blir oppfordret til å benytte skjemaet som det er lenket til under her.

Skjema for å melde fra om forhold som gjelder elevenes psykososiale skolemiljø. (Velg filformat: .docx, .odf eller .pdf)Kontaktinformasjon

Seksjon for oppvekstSeksjonsleder på seksjon oppvekst - Jan Erik Søhol
Jan Erik Søhol
kommunalsjef
postmottak@
notodden.kommune.no

Telefon
35 01 50 00
970 50 338

picture2

Utviklet av Sem & Stenersen Prokom AS