Gå til innhold Hopp til søk
Bilde av nettverkskabler

Notodden kommunes IKT-plan for grunnskolen

Digitale verktøy er blitt en naturlig del av samfunnslivet og i folks liv. Det å tilegne seg digitale ferdigheter er like viktig som å lære seg å lese og skrive. Dette har nasjonale myndigheter tatt inn over seg, noe som er synliggjort ved at digitale ferdigheter regnes som gjennomgående basisferdigheter på lik linje med regning, lesing og evnen til å uttrykke seg skriftlig og muntlig. IKT og digitale ferdigheter er, med andre ord, ikke et fag i skolen med egne timer, men er tvert i mot en ferdighet som skal øves opp i alle fag.

For de fleste, både lærere, foreldre og elever, kan det være enklere å holde oversikt over ferdigheter som trengs innenfor lesing og skriving, enn med digitale ferdigheter. Denne planen synliggjør derfor hvilke ulike ferdigheter og grunnkompetanse som må tilegnes og hvordan dette kobles til de ulike fagene på ulike trinn i fagplanene.

Planen gir også noen tips til programvare og aktiviteter som kan gjennomføres for å realisere ferdighetsmålene i forhold til digital kompetanse i ulike fag.

Planen tar utgangspunkt i læreplanverket, Kunnskapsløftet-06 og angir hva elevene i Notodden skal ha av digitale ferdigheter etter hvert skoleår.

I Notodden kommunes eStrategi 2011 – 2014 står det som målsetning under punkt 3.4, IKT i grunnopplæringen, at ”alle lærere i grunnskolen skal bruke digitale verktøy og læringsressurser i den daglige undervisningen” og ”IKT skal være en integrert del av skoleutviklings-programmene” og at man skal ”utjevne digitale forskjeller mellom elevene i grunnskolen."
Som et forslag til tiltak er nevnt å ”øke bruk av digital informasjonsutveksling.” Den målsetningen kan vi være med å nå ved hjelp av denne planen.

Hovedmål

Notoddenskolene skal bygge opp IKT-kompetansen hos elever og lærere på en slik måte at bruk av IKT i undervisningen blir et naturlig pedagogisk redskap, som er fullt ut integrert i læringslivet ved skolen.

Fronter er av Notodden kommune valgt brukt som digital læringsplattform (LMS) for samhandling innen skole og mot foreldre der IKT kan benyttes. Grunnleggende ferdigheter og kunnskap om bruk av læringsplattformen er derfor nødvendig kompetanse for ansatte, elever og foreldre, og skolen må derfor kunne tilby kurs til foreldre hver høst, slik at de kan holde seg oppdatert på hvordan de kan bruke løsningen som foreldre.

Skolene i Notodden skal bruke IKT som motiveringsmiddel, arbeidsredskap, læremiddel og kommunikasjonsmedium i den 10-årige grunnskolen, etter de forskrifter og retningslinjer som nasjonale, regionale og kommunale planverk peker på. 

Nettvett blir et naturlig tema i en skole med økt bruk av digitale ressurser. Notodden kommune støtter seg her til Redd Barna sine nettvettregler, som det blir referert til på alle klassetrinn i planen. 

 

Last ned resten av planen som pdf.Kontaktinformasjon

Seksjon for oppvekstSeksjonsleder på seksjon oppvekst - Jan Erik Søhol
Jan Erik Søhol
kommunalsjef
postmottak@
notodden.kommune.no

Telefon
35 01 50 00
970 50 338

picture2

Utviklet av Sem & Stenersen Prokom AS