Gå til innhold Hopp til søk

FAU 2015-16

Foreldrenes arbeidsutvalg: Opplæringsloven §11-4 slår fast at det skal være foreldreråd på hver grunnskole, hvor alle foreldre som har barn i skolen er medlemmer. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg. På Høgås skole består utvalget av klassekontakter og vararepresentanter. Neste års representanter velges på foreldremøte på våren. Leder for FAU på Høgås skole er Trine Brox. Nestleder er Eirill Murtnes.

 

Foreldrerepresentanter skoleåret 2015-16
KlasseForeldrerepresentanterTlf.E-post
1.kl

Randi Mork

Henning Nilsen

99047070

41934533

 randi.mork@hbv.no

 leonard_henning@hotmail.com

2.kl

Gun Inger Gustavsen

Annette Hagen

95154083

 92602226

guninger.gustavsen@gmail.com

 anette.hagen@gmail.com

3.kl

Ragnhild Tveiten Natadal

 Aslaug Lofthus Larsen

95992187

97763882

tverag@hotmail.com

 alofthus@gmail.com

4.kl

Ingeborg Bergestig

Marianne Kanstad

95228153

95820014

ibergestig@hotmail.com

marianne@kanstad.com

5A

Gunhild Haugen

Torgunn Haugan

 95888040

41425245

gunhild.haugen@nenett.no

tinholt@online.no

5B

Silje Lien Slåtta

Lars Haugen

97068670

 97560988

silje.lien@hotmail.com

 Lars@tele-trading.no

6.kl

Unni Haugan

Tommy Flåterud

41687860

 97481699

 unni.haugan@hotmail.com

tommy.flaterud@gmail.com 

7.kl

Margrethe Sandsmark

Eirin Nordgård

95704460

 90675630

 margrethe.sandsmark@gmail.com

 eirin.nordgard@nenett.noKontaktinformasjon

Høgås skole
Høgåstunet 2
3684 Notodden

Telefon
35 01 56 70

Rektor
Eirill Murtnes
eirill.murtnes@
notodden.kommune.no

Mob: 959 11 119

Leder for SFO
Gry Kristensen
gry.kristensen@
notodden.kommune.no

Telefon SFO
35 01 56 80

picture2

Utviklet av Sem & Stenersen Prokom AS