Gå til innhold Hopp til søk
Bilde av Heddal ungdomsskole i kvledslys.

Heddal ungdomsskole

Opplæringen i Notoddenskolen skal jobbe for å fremme det som Læreplanens generelle del løfter frem som et mål, nemlig at opplæringens skal ruste barn, unge og voksne til å møte livets oppgaver og mestre utfordringer sammen med andre. Den skal gi hver elev kyndighet til å ta hånd om seg selv og sitt liv, og samtidig overskudd og vilje til å stå andre bi.

Heddal ungdomsskole får elever fra Heddal  og Tinnesmoen . Skolen ligger på Sem ved Tuven-området.

Skolen ble gjenåpnet i ny form skoleåret 10/11 og har utsmykning med tema hentet fra universet. I den forbindelse fikk skolen i august 2011 en asteroide oppkalt etter seg. Siste byggetrinn ble ferdig i februar 2012. Denne avdelingen blir brukt til musikk, drama og forelesninger. Den har fått navnet Huskestua og ble åpnet med stor festivitas av ordføreren. 


 Skoleåret 2016-17 har vi  ca 140 elever her på HUSK.

Vi har fokus på elevenes læringsmiljø og får gode tilbakemeldinger med hensyn til trivsel. Vi mener dette er en viktig plattform for læring. Av den grunn har vi blant annet samlinger med hele skolen en gang i måneden der elevene har små kulturelle innslag for hverandre. Her er alle ansatte til stede. Vi har også aktivitetsdager der elevene deltar på tvers av klassetrinn. Disse kommer i tillegg til turer i nærmiljøet og diverse trivselsopplegg i den enkelte klasse.
I februar 2016oppførte elevene en musikal i Notodden teater med god respons fra media og publikum. Vi fortsetter å jobbe med «Det er mitt valg», der elevene lærer å gjøre selvstendige vurderinger og ta egne valg. Vi jobber videre med Ny Giv - metodikken som dette året vil prege alle trinn med blant annet fokus på begrepslæring.
Regnekartet og Notodden kommune sin leseplan er fremdeles prioritert.Satsingsområder dette året er skriving i alle fag.Vi fortsetter med Vurdering for læring og klasseledelse.

Vi har samarbied med bygdetunet og nabogården Sem om diverse prosjekter .Gjennom Naturfagsenteret har vi fått midler til å utbedre Arboretet bak skolen.

Vi er i tillegg  bedt med på to forskningsprosjekter som vi har takket ja til.Det ene er i regi av Læringsmiljøsenteret i Stavanger og har fokus på klasseledelse.Dere finner  info via denne linken: http://laringsmiljosenteret.uis.no/prosjekt-og-program/klasseleiingprosjektet/ Det andre prosjektet er ledet av Høgskolen i Telemark og har fokus på veiledning. Nytt dette skoleåret er et prosjekt i samarbeid med Naturfagsenteret i Oslo.Gjennom dette vil noen klasser jobbe med praktisk matematikk ut mot bedrifter i nærmiljøet.Prosjektet har navnet Lector 2.
Vi er øvingsskole for Høgskolen i Telemark og har flere studentgrupper inne hvert år. Dette ser vi på som en berikelse for både elever og lærere

 

Jeg håper elevene fortsatt vil trives på skolen vår og at alle yter sitt beste. Med ønske om et godt skoleår og fortsatt godt skole/hjem-samarbeid.

Wenche Engebretsen, rektor 

 Kontaktinformasjon

Heddal ungdomsskoleVirksomhetsleder Wenche Engebretsen
Rogneståvegen 6
3676 Notodden

Telefon
35 01 52 60 - kontor
35 01 52 62 - rektor
35 01 52 67 - arb.rom lærere
35 01 52 63 - rådgiver

Virksomhetsleder/rektor
Wenche Engebretsen
wenche.engebretsen@
notodden.kommune.no

picture2

Utviklet av Sem & Stenersen Prokom AS