Gå til innhold Hopp til søk
Bilde av Sentrumsskolen

PPT

PP-Tjenesten (pedagogisk psykologisk tjeneste) har sitt arbeidsområde i forhold til barn, unge og voksne med særskilte behov etter opplæringsloven. (Midt –Telemark PPT har ansvar når de er elever i videregående skole).

PP - tjenesten (pedagogisk-psykologisk tjeneste) er et veiledende og sakkyndig organ. Tjenesten brukes av skole, barnehage og voksenopplæring.

Tjenesten består av 4 stillinger og er en fagtjeneste.

Seksjonsleder for skole overstyrer ikke det faglige når det gjelder PP - tjenesten, men veileder ved organisering og annet.picture2

Utviklet av Sem & Stenersen Prokom AS