Gå til innhold Hopp til søk

Notodden kommunes ordensreglement

Notodden kommunes IKT-reglement

1. Reglementets formål

 • Målgruppen for reglementet er elever i skolen.
 • Reglementet avklarer akseptabel bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi for målgruppen.
 • Reglementet søker å hindre utilsiktete og uønskede hendelser.
 • Reglementet vil beskytte brukere og trygge den pedagogiske læringssituasjonen.
 • Reglementet skal bidra til å avgrense roller, rettigheter og plikter for elever og kommunen.

 2. Reglementets omfang

 • Bruk av kommunes IKT-utstyr som disponeres ved skolene.
 • Bruk av privat IKT-utstyr i forbindelse med skolen og/eller via kommunens nettverk.
 • Bruk av programvare som kommunen har gjort tilgjengelig.
 • Publisering av innhold på nett og kommunikasjon ved bruk av privat eller kommunens IKT-utstyr.
 • Elevers IKT-bruk utenom skoletid er i utgangspunktet hjemmets ansvarsområde, men atferd som har tydelig tilknytning til skolen kan likevel falle inn under skolens ansvarsområde.

3. Elevens rettigheter

 • Eleven har rett til opplæring i bruk av IKT for å kunne oppnå kravene om IKT-ferdigheter i henhold til Kunnskapsløftet.
 • Eleven har rett på tilgang til velfungerende IKT-utstyr i undervisningen.
 • Alle elever har rett på lik tilgang til IKT-utstyr i forbindelse med gjennomføring av digital eksamen og nasjonale prøver.
 • Eleven har rett til å bli informert om innholdet i IKT-reglementet av skolen.
 • Kommunen kan kun utlevere opplysninger om en enkelt elev eller data som tilhører en elev hvor dette fremgår av inngått samtykke, vedtatte reglementer eller følger av lovgivningen for øvrig.
 • Eleven har rett til å få med seg private data som skolen ikke lenger har anledning til å ta vare på.
 • Skolen vil slette alle personopplysninger om elevene som den ikke lenger har bruk for, men dette gjelder ikke hvis skolen er lovpålagt å oppbevare opplysningene.

 4. Elevens plikter

 • Elever plikter til å følge skolens pålegg og instrukser om bruk av IKT-utstyr.
 • Elever på ungdomstrinnet plikter å sette seg inn i den informasjonen som skolen gir om regler og vilkår for bruk av IKT-utstyr.
 • IKT-utstyret som er plassert ved den enkelte skole skal behandles pent.
 • IKT-utstyr som brukes i skoletiden skal bare brukes til skolerelaterte oppgaver.
 • I skoletiden skal privat IKT-utstyr, som mobiltelefoner, bærbare datamaskiner og lignende,kun brukes etter avtale med skolen.
 • Chat, spill, privat e-post eller generell surfing skal kun skje etter avtale med skolen.
 • Publisering av innhold på nett og kommunikasjon gjennom kommunens IKT-utstyr skal på ingen måte inneholde tekst, bilder, lyd eller video som er av støtende art, eller som henger ut enkeltpersoner eller -grupper.
 • Digital mobbing skal ikke forekomme uavhengig om det skjer gjennom eget eller kommunens IKT-utstyr.
 • Brukernavn og passord skal holdes hemmelig og skal kun anvendes av den aktuelle eleven.
 • Elever kan ikke installere egen programvare på kommunens IKT-utstyr.
 • Installasjon av programvare på PC-ene som gjør at uvedkommende får adgang til kommunens nettverk skal ikke forekomme.
 • Eleven plikter å gjøre så godt hun kan for å ikke bringe virus eller annen ødeleggende programvare inn i kommunens IKT-utstyr.
 • Eleven plikter å bruke godt nettvett når han/hun bruker kommunens IKT-utstyr.
 • Eleven plikter å undersøke og respektere opphavsretten til materiale som tekst, bilder, musikk, film eller lyd som legges ut på hjemmesider, fellesområder og blogger.
 • Eleven må få samtykke fra medelever/foresatte til å legge ut bilder, lyd og video av dem.
 • Elever plikter å varsle skolen ved mistanke om at andre bryter reglementet.

 5. Inngrep og sanksjoner

 • Brudd på IKT-reglementet kan føre til sanksjoner fra skolen/kommunen.
 • Skolen har et ansvar for å gripe inn overfor elever som mobber eller trakasserer lærere eller andre elever.
 • Bruk av skolens IKT-utstyr som strider mot norsk lov kan bli anmeldt.
 • PCer som brukes under eksamen kan bli kontrollert før og etter avholdt eksamen for å avdekke forsøk på juks.
 • Elever som mobber, diskriminerer eller trakasserer andre ved bruk av kommunens IKT-utstyr kan bli utestengt fra all IKT-bruk i en periode fastsatt av skolen. Særskilt alvorlige tilfeller kan bli anmeldt.
 • Elever som utøver skade på kommunens IKT-utstyr kan bli holdt erstatningsansvarlig.
 • All datatrafikk ved den enkelte skole kan bli logget.
 • Brudd på IKT-reglementet kan også føre til sanksjoner i henhold til skolens generelle ordensreglement.

6. Ansvarsfraskrivelse

 • Kommunen er ikke ansvarlig for tap av data eller skade på IKT-utstyr som skyldes forhold utenfor kommunens kontroll.

 

Grunnskolens IKT reglement skal gjøres kjent for alle elever, foreldre og foresatte.

Denne forskrift ble gjort gjeldende fra 1.1. 2011.picture2

Utviklet av Sem & Stenersen Prokom AS