Gå til innhold Hopp til søk

Enslige mindreårige flykninger

Skogen bofellesskap

Skogen Bofellesskap ble etablert høsten 2010. Her har vi 5 hybler med plass til totalt 8 ungdommer. Vi har per d. d seks enslige mindreårige flyktninger. Tre gutter fra Afghanistan og tre jenter fra Somalia. De er i alderen 15-18 år.

Ungdommene trenger et hjem, mat, klær, nødvendig tilsyn og omsorg av voksne. Bofellesskapets oppgave er å gi dem dette. Vi skal også se til at de er på skolen, hjelpe dem med leksene, gi dem forståelse for norsk skikk og kultur, bidra til ulike sosiale ferdigheter og kunnskap om Norge samt legge til rette for ulike fritidsaktiviteter.

Ungdommene som bor hos oss har mye kompetanse og livserfaring til tross for deres unge alder. De har tro på en ny framtid her i Norge. For oss som kommune er det viktig å tilrettelegge og møte disse på en god måte. De har en krevende historie å bære, både med flukt fra hjemlandet og separasjon fra familiemedlemmer. På tross av dette ønsker de å rette blikket framover. Dette imponerer oss! Vi håper at en slik ungdom vil møte deg på sin vei og at du i møte med denne ungdommen ser på han/henne som en vanlig ungdom, fulle av muligheter til å lykkes i livet!

Bilde av 3 gutter på en høyde med løftede hender.picture2

Utviklet av Sem & Stenersen Prokom AS