Gå til innhold Hopp til søk

Enslige mindreårige flykninger

Enslige mindreårige flykninger

EMF (Enslige mindreårige flykninger) er virksomheten som på Notodden har ansvar for å huse og legge tilrette for et godt tilbud  for enslige mindreårige flykninger, som kommer til Notodden.

EMF har i dag ansvaret for 20 flykninger som er fordelt på to bofellesskap.

Enslige mindreårige asylsøkere er barn og ungdom som søker asyl i Norge uten å ha følge av foreldre eller andre som utøver foreldreansvar for dem, og som oppgir å være under 18 år. Bofellesskapet skal i så måte ivareta omsorgsoppgavene i foreldrenes sted. Bosettingen skjer i samarbeid med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI), Barne-, ungdom og familiedirektoratet, BUF-etat og kommunen.

Visjonen til Enslige mindreårige flykningerpicture2

Utviklet av Sem & Stenersen Prokom AS