Gå til innhold Hopp til søk
Barn, samarbeid og mattematikk

Toppen barnehage

Byen vår - 100 år - Barns opplevelser gjennom kreative uttrykk.

Toppen barnehage er en av fem kommunale barnehager i Notodden. Barnehagen ligger i et boligstrøk på Toppen.

Barnehagen vår er fordelt på tre avdelinger og har fått navn i forhold til stedsnavn i nærområdet:
     Høibø - avdeling for 4 - 6 år
     Linbursdokka - avdeling for 2 - 4 år, og
     Våla - avdeling  fra  0- 2 år.

Åpningstiden vår er i fra kl. 07.00 - 16.30.

Vi har fokus på  det kompetente og skapende barnet, og legger til rette for et spennende læringsmiljø der barna får leke,  lære og utvikle seg. Barns medvirkning er vesentlig i barnehagehverdagen. Vi vektlegger arbeid i små grupper. Prosjekttarbeid og dokumentasjon er våre arbeidsmåter.

Vi legger særlig vekt på " Kommunikasjon, språk og tekst ", og personalet har sammen jobbet frem følgende punkter som vi skal arbeide for i det daglige :

  • anerkjennende kommunikasjon
  • bruke tekst / bokstaver i læringsmiljøet
  • bruke språket bevisst i dialog med med barna
  • bruke fortelling - by på oss selv
  • bli møtt og sett - oss i mellom, barn, foreldre og ander som kommer innom
  • skape gode øyeblikk - humor og latter !!

 
I Toppen Barnehage er vi opptatt av å være bevisste i alt vi gjør i løpet av dagen. Vi skal være tilgjengelige og tilstede for barna !!!

Tema i år er "Byen vår - 100 år - Barns opplevelse gjennom kreative uttrykk". Les mer om arbeidet vårt i årsplanen.  

 Toppen barnehages årsplan (klikk her)

Med utgangspunkt i byjubileet, og Pusetorget, har barnehagen også jobbet med temaet "Katt". Les hva Telen skrev om katteprosjektet (klikk her).

Historien til Vålagata 4
Huset er fra 1921, det ble oppført som en av tre like skoler i byen. I dag er det bare Røde Kors huset som står i sin opprinnelige form. Huset fungerte som skole frem til 1930, da ble det omgjort til aldershjem. Fra 1988 har det vært barnehage her.Kontaktinformasjon

Toppen barnehageStyrer i Toppen barnehage Sigrunn Aarnes Østbye
Vålagata 4
3681 Notodden

Telefon
35 01 41 60
958 83 776

Barnehagestyrer
Sigrunn Aarnes Østbye
sigrunn.aarnes-ostbye@
notodden.kommune.no

picture2

Utviklet av Sem & Stenersen Prokom AS