Gå til innhold Hopp til søk

"Vennskap mot mobbing"

"Vennskap mot mobbing" - tiltak for å forebygge mobbing i kommunale barnehagen.

Kommunale barnehager har ”barns trivsel og helhetlig utvikling” som sitt overordnede mål. Arbeid mot mobbing er avgjørende for å nå dette målet.

Vår tilnærming:

  • Mobbing mellom barn i barnehagen forekommer, både direkte og indirekte.
  • Barna er likevel for små til å ansvarliggjøres eller forstå konsekvensen av slike handlinger.
  • Mobbing i barnehagen er derfor en utfordring og et ansvar som i stor grad ligger til barnehagens personale.
  • Selvforståelse og roller etableres tidlig i et barns liv. Tidlig innsats er avgjørende for barns trivsel og utvikling.
  • Mobbing skal forebygges gjennom aktiv satsing på trygghet, omsorg og sosial kompetanse.

I dokumentet "Vennskap mot mobbing" sier vi litt om hvordan vi tenker oss å jobbe med å forebygge mobbing i barnehagene:

 Les "Vennskap mot mobbing" her Kontaktinformasjon

Virksomhetsleder barnehage
Virksomhetsleder barnehage Margrete H Haga LindelandMargrete H Haga Lindeland

Telefon
35 01 50 00
970 50 326

For spørsmål om barnehageplass
Trude Kasin Tobiassen
Saksbehandler oppvekst

Telefon
35 01 51 85
970 53 499

picture2

Utviklet av Sem & Stenersen Prokom AS