Gå til innhold Hopp til søk

Solhaug barnehage

Solhaug barnehage

Solhaug barnehage er en av fem kommunale barnehager i Notodden. Barnehagen ligger i sentrum av Notodden by.

Barnehagen vår er fordelt på tre avdelinger og har fått navn knyttet til kreativitet og barnekultur:
     Fabel - avdeling for 4 - 6 år
     Felix - avdeling for 2 - 4 år, og
     Filiokus - avdeling  fra  0- 2 år.

Åpningstiden vår er i fra kl. 07.00 - 16.30.

Se Solhaug barnehages årsplan her

Årsplan bilde

Barn kanbarn
Solhaug barnehage har som de andre kommunale barnehagene hentet inspirasjon fra filosofien i barnehagene i Reggio Emilia. Vi vektlegger dokumentasjon og refleksjon og er opptatt av å se hvert enkelt barn og hva de kan. Dette synliggjør vi gjennom ulike prosjekt i barnehagen.

Karnevalsprosjektet
Et av prosjektene er "Karnevalsfeiring i Solhaug barnehage - barnas vei til forvandling ". Vi har valgt å gjøre en liten vri på det tradisjonelle karnevalet. Isteden for at barna kjøper seg kostymer, lager de "kostymene" sine selv i barnehagen. Ved å gjennomføre et slikt arbeid, opplever vi at barna får et annet forhold til karnevalet i barnehagen, ved å jobbe seg gjennom en prosess, der barna står mer i fokus, og ikke blir løftet frem, fordi de har kjøpt fine karnevalsklær.

Solhaug barnehage

For å vite mer om oss klikk på dagsrytme og ansatte i barnehagen.
Fra i høst (2013) skal vi delta i prosjektet "Barns trivsel - voksnes ansvar, Notodden" - les mer om dette prosjektet her.

Barnehagens historie
I Lienveien lå Grosvoll barnehage, som var en liten sentrumsbarnehage med godkjenning for inntill 16 barn.

barn på plenSolhaug barnehage ble i 1989 opprettet som heldagsbarnehage. Barnehagen var i mange år godkjent for inntil 12 barn ut i fra areal og lokaliteter, men ettersom årene gikk ble det et økt behov for barnehageplasser i sentrum, og stor søknad til Solhaug barnehage.

I 1998 ble det begynt å se på løsninger med å bygge ut Solhaug barnehage, og samtidig slå barnehagen sammen med Grosvoll barnehage. Nye Solhaug barnehage ble offisielt åpnet 10.02.00. Etter dette består Solhaug barnehage av to hus, Solhaugveien 4 og Solhaugveien 6.

I august 2001 ble familiebarnehagegruppene avviklet, samtidig ble det opprettet en ny småbarnsavdeling i Solhaug, Filiokus. Idag består Solhaug barnehage av tre avdelinger, Filiokus og Felix i det gule huset (nr.4), og Fabel i det rosa huset (nr.6) hvor også personalavdelingen holder til i 2.etg.

To barn i leik ved Solhaug barnehageKontaktinformasjon

Solhaug barnehageStyrer i Solhaug barnehage Randi Glenne Rørvik
Solhaugveien 6
3674 Notodden

Telefon
35 01 58 70
958 86 778

Barnehagestyrer
Randi Glenne Rørvik
randi.rorvik@
notodden.kommune.no

picture2

Utviklet av Sem & Stenersen Prokom AS