Gå til innhold Hopp til søk

Gransherad barnehage

«Vi reiser til månen» sier Åste fem år med «magi i øynene»

Sol i vann


Gransherad Barnehage er en Pedagogisk virksomhet som arbeider for at barn utvikler seg gjennom lek, opplevelser og kreativ utfoldelse. Vi har et spesielt fokus på bruk av og opplevelser i naturen. Vi har også et utpreget fokus på formingsaktiviteter og derunder kreative og egenartede løsninger.

               
   
Gransherad Barnehage er en av fem kommunale barnehager i Notodden. Barnehagen ligger samlokalisert med Barne- og ungdomsskolen i Gransherad.
    
Barnehagen vår er fordelt på to avdelinger og har fått navn i forhold til stedsnavn i nærområdet:

       Storegut - avdeling for 0 - 3 år
       Gaupesprang - avdeling for 3 - 6 år

Åpningstiden vår er i fra kl. 07.00 - 16.30.

Årsplanen for Gransherad barnehage


Prosjektarbeid i barnehagen

Prosjekt er vår daglige arbeidsmetode, herunder pedagogisk dokumentasjon, syn på barn og et inspirerende læringsmiljø. Denne måten å arbeide på skaper grunnlag for refleksjon og utvikling.

Noen voksne får øye på barn i kreativ lek. De setter seg ned og observerer.
Åste har laget et styrepanel av gjenbruksmaterialer som de bruker i leken. De drar på en reise ut i verdensrommet. Dette var en fantastisk kreativ lek, som faktisk utviklet seg over flere uker. Personalet bestemmer seg for at dette er noe vi virkelig må ta tak i.

barn i lek med romvesenhjelmerlek

Slik ble vårt prosjekt om verdensrommet til, våren 2013. Nå, i 2015/2016, er vi inne i en utrolig kreativ og spennende prosess/utvikling. Prosjektet fortsetter så lenge det er engasjement og utvikling hos barn og personal (!).

Alt vi gjør i dette prosjektet er «krydder» til barnas lek. Vårt mål er å skape rik lek. Alle opplevelser og skapende aktiviteter (tegning, maling, tre-dimensjonale produkter og så videre) relateres til verdensrommet som tema og skal være med å bidra inn i leken.

Gransherad barnehage har to avdelinger. Avdelingen for de største har to utedager i uka. Vi har et flott referanseområde, "Sulugusten", med lavvo, gapahuk, spiker og verktøy og alt som skal til.

Kom gjerne innom, og se barnehagen vår!

LAVVO

Et lite tilbakeblikk
Siden 1994 har vi spesialisert oss på å bruke naturen som utgangspunkt for det pedagogiske arbeidet. Våren 1998 kom ideen om en ren uteavdeling og i 1999 startet avdelingen opp som et permanent tilbud tre hele dager i uka. Barna ble hentet og levert i utebarnehagen som vi kalte «Sulugusten». Nå i dag brukes referanseområdet fast to dager i uka, og vi reiser på tur dit fra barnehagen.

Hovedmålet med Sulugusten er å gi barna mulighet til å få et godt forhold til naturen. Dette grunnlaget legges tidlig. Vi mener at gode opplevelser, erfaringer og lek i naturen vil være med på å skape relasjon og tilhørighet til naturen og nærmiljøet.

 

barn m spadeKontaktinformasjon

Gransherad barnehageStyrer i Gransherad barnehage
3691 Gransherad

Telefon
35 01 92 30
918 30 033

Barnehagestyrer
Gry Anundskås
gry.anundskas@
notodden.kommune.no

picture2

Utviklet av Sem & Stenersen Prokom AS