Gå til innhold Hopp til søk

Kommunale barnehager

I Notodden har vi 5 kommunale barnehager
Disse er:

- Gransherad barnehage
- Toppen barnehage
- Meaksmoen barnehage
- Rygi barnehage
- Solhaug barnehage

Vi jobber etter mottoet:
"Med hjerte for barndommens RIKe"
Jente og bamse. Foto: Kristin Høihilder
   Mottoet bygger på
    våre verdier:

   - relasjon (R)
   - indentitet (I) og
   - kompetanse (K)


Ved siden av hjemmet er er barnehagen vår tids viktigste barndomsarena. Barnehagen er det første frivillige trinnet i det lange utdanningsløpet.

Våre barnehager skal bidra til en god barndom og gi alle barn en god start, uavhengig av bakgrunn og behov. Vi må ha så vel hodet som hjertet med oss i dette arbeidet.

Barnehagetilbudet

Våre 5 kommunale barnehager har heldagstilbud, med det er mulig å søke deltidsplass. Barnehagene har aldersinndelte avdelinger slik at vi kan tilby et læringsmiljø som er tilpasset alderstrinnet, samtidig som vi får læringsrom som er tydelige for barna i daglig lek, danning og læring. Barna har utover dette møteplasser og fellssamlinger der både små og større barn kan delta.

Prosjektarbeid, barns deltagelse og dokumentasjon er sentrale begreper i det pedaggiske arbeidet, og vi ønsker å se og forstå hvert enkelt barn. Godt samarbeid og god dialog med foreldre og foresatte, både i de daglige møtene, i foreldreråd og samarbeidutvalg, er viktige fundament for å lykkes i barnehagehverdagen. Barnehagene våre bruker uterommet, natur og lokale tradisjoner mye. Tegning, lekDette gir identitet og tilhørighet til norsk samfunn og tradisjon.

I Notodden er det samordnet opptak både for kommuale og private barnehager. Søknadsfrist for hovedopptak er 1. mars hvert år. Løpende opptak skjer ellers gjennom hele året.

Søknadsskjema for barnehageplass

I Familiehuset (tidl. Sentrumskolen) er det ellers tilbud om åpen barnehage på tirsdager og onsdager.

Priser og foreldrebetaling - klikk herKontaktinformasjon

Virksomhetsleder barnehage
Virksomhetsleder barnehage Margrete H Haga LindelandMargrete H Haga Lindeland

Telefon
35 01 50 00
970 50 326

For spørsmål om barnehageplass
Trude Kasin Tobiassen
Saksbehandler oppvekst

Telefon
35 01 51 85
970 53 499

picture2

Utviklet av Sem & Stenersen Prokom AS