Gå til innhold Hopp til søk
Bilde fra Betania barnahage

Betania barnehage

Betania barnehage AS er en privat barnehage som eies og drives av Betania pinsekirke. Barnehagen har utvidet kristen formålsparagraf.

Vi holder til i Hydrosgt. 9 som er midt i sentrum, men i et rolig boligområde avskjermet for trafikk og støy.

Vi har åpningstid fra kl. 7:00 - 16:30
Alder er fra 0 til 6 år på en avdeling, 24 plasser. 

Vi tilrettelegger for at barna på de ulike alderstrinn skal få mest mulig ut av leken utviklingsmessig. Barna deles i grupper etter alder på formiddagene, hvor prosjektarbeid og lek finner sted. Vi gir barna plass og tid til lek, og godt og variert utstyr. Vi baserer vårt arbeid på de kristne grunnverdier, derfor er trygghet, kjærlighet, omsorg, likeverd og nestekjærlighet sentralt hos oss. Alt dette er grunnlaget for at god utvikling og læring skal finne sted, og vi legger vekt på at gjennom å gi barna dette lærer de å utøve det selv til andre barn og voksne. Vårt mål er at alle barn skal bli sett og føle seg verdifulle.

 På faste turdager hver uke blir barna kjent med det flott nærmiljøet vi har, både natur/skogsområder, sentrum, bibliotek, museum, togstasjon og området på Øvre Tinfos.
Vi har også et eget førskoleopplegg for førskolebarna. En dag i uka gjennom hele året har barna egen førskoledag der de gjør spennende aktiviteter, og får små morsomme smakebiter på hvordan livet på skolen vil bli! Barna erfarer matematikk gjennom naturmaterialer, leker med bokstaver og er på turer i nærområdet. De yngre barna ser alltid frem til å bli gamle nok til å delta i førskoleopplegget, da dette er noe eget og spennende!

Fra høsten 2016 fokuserer Betania Barnehage AS spesielt på fagområdet «natur, miljø og teknikk» innenfor Rammeplanen. Utgangspunktet for dette var en enorm interesse for småkryp hos barna på slutten av barnehageåret 2015-2016, noe vi har tenkt å bygge videre på i fra høsten av.

Barnehagen er byens eldste private barnehage, og i november 2016 feirer vi hele 40 år som barnehage! Dette jubileet begynner vi å arbeide med sammen med barna fra høsten 2016, og vil bli knyttet inn som en spennende del av arbeidet med «natur, miljø og teknikk».

Barnahagen har også egen hjemmeside.Kontaktinformasjon

Betania barnehage
Hydrosgate 9
3674 Notodden

Daglig leder: Berit Sòlbjørg
Pedagogisk leder: Asborg Ingolfsrud Kasin
Førskolelærer: Kristin Ingolfsrud Kasin

Telefon
35 01 28 10
472 53 286

E-post
barnehagen@betanianotodden.no

picture2

Utviklet av Sem & Stenersen Prokom AS