Gå til innhold Hopp til søk
Bilde fra Betania barnahage

Betania barnehage

Betania Barnehage AS er en privat barnehage som eies og drives av Betania pinsekirke. Barnehagen har en utvidet kristen formålsparagraf.  Vi har to avdelinger, Småtrolla(0-3 år) og Solstråle(3-6 år). Barnehagen er godkjent for inntil 24 plasser, i alderen 0-6 år. Barnehagen er åpen fra 07.00 til 16.30.

Vi holder til i Hydrosgt. 9 som er midt i sentrum, men i et rolig boligområde avskjermet for trafikk og støy.

Vi tilrettelegger for at barna på de ulike alderstrinn skal få mest mulig ut av leken utviklingsmessig. Barna deles i grupper etter alder på formiddagene, hvor prosjektarbeid og lek finner sted. Vi gir barna plass og tid til lek, og godt og variert utstyr. Vi baserer vårt arbeid på de kristne grunnverdier, derfor er trygghet, kjærlighet, omsorg, likeverd og nestekjærlighet sentralt hos oss. Alt dette er grunnlaget for at god utvikling og læring skal finne sted, og vi legger vekt på at gjennom å gi barna dette lærer de å utøve det selv til andre barn og voksne. Vårt mål er at alle barn skal bli sett og føle seg verdifulle.

Hver uke har barna faste turdager, der hvor de blir kjent med nærmiljøet vi har, blant annet natur/skogsområder, sentrum, bibliotek, museum, togstasjon, Skolandparken og området på øvre Tinfos.
Vi har også et eget førskoleopplegg for førskolebarna. En dag i uka gjennom hele året har barna egen førskoledag der de gjør spennende aktiviteter, og får små morsomme smakebiter på hvordan livet på skolen vil bli!

Fra høsten 2017 har vi hatt et spesielt fokus på temaet vennskap og lek i barnehagen.  Vi fokuserer på å gi barna felles opplevelser som de kan bruke i sitt sosiale samspill med andre barn. Vi arbeider med å gi barna mulighet til å bli kjent gjennom å tilrettelegge for lek, samling og aktiviteter i mindre grupper. Spesielt blir det viktig at barna har aktiviteter der de kan danne gode relasjoner og vennskap med barn på sin egen alder, i en hverdag som ellers er med barn i alle aldre. Vi som voksne inspirerer og motiverer til lek og kreativitet, og er en viktig motivasjonsfaktor for videreutvikling av leken.

Barnehagen har også egen hjemmeside.Kontaktinformasjon

Betania barnehage
Hydrosgate 9
3674 Notodden

Daglig leder: Berit Sòlbjørg
Pedagogisk leder: Julie Moen
Barnehagelærer: Rebekka Saubø Wærdahl

Telefon
916 07 804
472 53 286

E-post
barnehagen@betanianotodden.no

picture2

Utviklet av Sem & Stenersen Prokom AS