Gå til innhold Hopp til søk
bilde

Foreldresiden

Informasjon til foreldre

På denne siden finner du:

  • Søknad om plass, endring eller oppsigelse av plass i barnehage (Oppvekstportalen)
  • Priser og foreldrebetaling i barnehage
  • Økonomisk bistand til dekning av barnehageutgifter
  • Oppsigelse av plass

Søknad om plass, endring eller oppsigelse av plass i barnehage

Søknadsfrist for hovedopptak er 1. mars hvert år. Etter dette tas det inn barn  i barnehager med ledig kapasitet. Dette kalles løpend opptak.

Ved hovedopptaket i august har 6-åringene gått over i skolen. Dermed frigjøres det mange plasser, i nesten alle barnehagene. Valgfriheten er rellativt god ved hovedopptaket. Under løpende opptak tildeles det plasse der det er ledig, og valgfriheten er mer begrenset. Likevel sikrer vi at alle barn mellom 1- 6 år i Notodden får et barnehagetilbud, uavhengig når på året de er født.

Vil du vite mer om barnets rettigheter til plass i barnehage klikk her

Barnetegning

Barnehagene har 9 1/2 timers åpningstid. Enkelte barnehager kan også ha utvidet åpningstid. Det er mulig å søke om deltidsplasser.

I Notodden har vi samordnet opptak både for kommuale og private barnehager. Det vil si at samme søknadsskjema benyttes for alle barnehagene.

For informasjon om ledige barnehageplasser ta kontakt med seksjon for oppvekst.

Søknad om plass, endring av plassstørrelse eller oppsigelse av plass skjer via Oppvekstportalen.

Oppvekstportalen - klikk her  

Priser og foreldrebetaling i barnehage

Barnehageplass
Størrelse på plasskr. pr. måned
100 % - 5 dager/uke 2730,-
Kostpenger 100 % plass 330,-
80 % - 4 dager/uke  2 184,-
Kostpenger 80 % plass 264,-
Kjøp av enkeltdag 255,-


Les om inntektsgradert foreldrebetaling 


Merk:
- Fra og med høsten 2014 tilbyr kommunale barnehager kun 80 og 100 % plasser.
- Kostpenger og kjøp av enkeltdag i tabell over gjelder for kommunale barnehager. Kostpenger er ikke lovregulert og kan derfor variere noe i de private barnehagene.

Økonomisk bistand til dekning av barnehageutgifter

For familier med lav inntekt foreligger det mulighet for å søke økonomisk bistand til dekning av barnehageutgifter hos NAV. Slik bistand søkes på vanlig skjema for økonomisk stønad etter sosialtjenesteloven i NAV. Søker må legge ved dokumentasjon på inntekt og utgifter.

Hvorvidt støtte ytes, avhenger av en helhetsvurdering av familiens inntekter og utgifter, samt behovet for barnehageplass begrunnet i yrkesrettet aktivitet, utdanning eller behandling.

For spørsmål om økonomisk bistand til dekning av barnehageutgifter må det tas kontakt med NAV.

Dersom det er tungtveiende grunner til at enkelte barn har behov for plass i barnehage, vil Barnevernet kunne gå inn med støtte til barnehageplass. Barnevernet vil avgjøre om denne type plass er tilrådelig.

For spørsmål om denne støtteordningen, ta kontakt med Barnevernet.

Oppsigelse av barnehageplass

Oppsigelse av plass er regulert i henhold til barnehagens vedtekter. De fleste barnehagene opererer med 2 måneders oppsigelsestid.

For kommunale barnehager er det § 8 i vedtektene som regulerer oppsigelser. Ordinær oppsigelsestid er her 2 måneder. Dersom et barn skal slutte i barnehagen i løpet av barnehageåret, må skriftlig oppsigelse sendes barnehagen innen den 1. to måneder før barnet tas ut. Dersom plasser sies opp i perioden 1. mai – 1. august vil det kreves betaling ut september.Kontaktinformasjon

Virksomhetsleder barnehage
Virksomhetsleder barnehage Margrete H Haga LindelandMargrete H Haga Lindeland

Telefon
35 01 50 00
970 50 326

For spørsmål om barnehageplass
Trude Kasin Tobiassen
Saksbehandler oppvekst

Telefon
35 01 51 85
970 53 499

Relaterte emner

picture2

Utviklet av Sem & Stenersen Prokom AS