Gå til innhold Hopp til søk
bilde - komp strat

Strategi og tiltaksplan for kompetanseheving

Strategi og tiltaksplan for kompetanseheving
"Kvalitet - alles ansvar"
* Strategi for kompetanseheving i Notoddenbarnehagene 2014 – 2020
* Tiltaksplan for kompetanseheving i Notoddenbarnehagene 2014 - 2017

Dette er et plandokument for felles satsning innen kompetanseheving for alle barnehager på Notodden, kommunale og private. Valg av tiltak og aktiviteter speiler også lokalt initiativ og satsninger i den enkelte barnehage.

Alle barnehagene har bidratt til å utforme planene, men de forplikter seg ikke på å delta på alle aktiviteter eller arrangement. Planen er på et overordnet nivå og erstatter ikke barnehagens egen plan for kompetanseheving.

Strategiens varighet følger nasjonal strategi – frem til 2020, men deles inn i kortere plan-/tiltaksperioder.

Se strategi og tiltaksplanKontaktinformasjon

Virksomhetsleder barnehage
Virksomhetsleder barnehage Margrete H Haga LindelandMargrete H Haga Lindeland

Telefon
35 01 50 00
970 50 326

For spørsmål om barnehageplass
Trude Kasin Tobiassen
Saksbehandler oppvekst

Telefon
35 01 51 85
970 53 499

picture2

Utviklet av Sem & Stenersen Prokom AS