Gå til innhold Hopp til søk

Spesialpedagogisk hjelp i barnehage

Barn i førskolepliktig alder kan ha rett til spesialpedagogisk hjelp.

For barn med spesiele behov kan det gis rett til spesialpedagogisk hjelp.Slik hjelp kan gis i barnehage, i andre hjelpeinstitusjoner eller i hjemmet. Retten er hjemlet i Opplæringlovens § 5-7.

Prosessen frem til tiltak er i hovedsak slik:
- Ved bekymring henviser og/eller søkes det PPT om utredning av barnets behov.
- På bakgrunn av anbefaling i utredning (Sakkyndig vurdering) vedtar Notodden kommune tilbud om timetall for spesialpedagogisk hjelp.
- Ut fra vedtak skal det igangsettes tiltak i den enkelte barnehage (etter samarbeid om ressurs med kommunen).

Nyttige dokumenter:

Les også:  Spesialundervisning - Veileder til opplæringsloven om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning (Utdanningsdirektoratet, 2009).Kontaktinformasjon

Virksomhetsleder barnehage
Virksomhetsleder barnehage Margrete H Haga LindelandMargrete H Haga Lindeland

Telefon
35 01 50 00
970 50 326

For spørsmål om barnehageplass
Trude Kasin Tobiassen
Saksbehandler oppvekst

Telefon
35 01 51 85
970 53 499

picture2

Utviklet av Sem & Stenersen Prokom AS