Gå til innhold Hopp til søk

Prosjekt: "Barns trivsel - voksnes ansvar, Notodden"

Notodden kommune har tatt initiativ til et kompetansehevingsprosjekt der alle barnehager (private og kommunale) i kommunen inviteres med.

Prosjektet involverer hele personalet og har fokus på lekekompetase og ledelse. Det tilbys kurs for assistenter og for pedagoger, samt observasjon og veiledning i den enkelte barnehage. 13 av kommunens 15 barnehager deltar.

Prosjektet utfordrer ansattes kompetanse og praksis tilknyttet barns trivsel og sosial kompetanse gjennom lek.

Vi har vært heldige å fått Terje Melaas til å gjennomføre dette prosjektet for barnehagene i Notodden. Terje Melaas er ansatt ved Høgskolen i Telemark. Han har skrevet flere bøker om lek, og har gjort et omfattende og forskningsbasert studie på temaet.

Prosjektet er inne i sitt andre år (av 3). Det finansieres med kompetansehevingsmidler tildelt via Fylkesmannen i Telemark. 

Se prosjektplan for 2014-2015ProsjektbildeKontaktinformasjon

Virksomhetsleder barnehage
Virksomhetsleder barnehage Margrete H Haga LindelandMargrete H Haga Lindeland

Telefon
35 01 50 00
970 50 326

For spørsmål om barnehageplass
Trude Kasin Tobiassen
Saksbehandler oppvekst

Telefon
35 01 51 85
970 53 499

picture2

Utviklet av Sem & Stenersen Prokom AS