Gå til innhold Hopp til søk
Forsidebilde

Plan for overgang barnehage - skole

Plan for overgang barnehage – skole har som mål å legge til rette for en god og trygg overgang for barn som skal begynne på skolen.

Det er viktig at barnehagetida avsluttes på en god måte og at barnet blir kjent med den nye skolen sin i god tid før skolen starter.

Skolene må også bli kjent med barna som skal starte hos dem. Det er derfor viktig at foreldre/foresatte godkjenner informasjons­overføring fra barnehagen til skolen og at de de selv har mulighet til å delta aktivt i innholdet i informasjonen.

Plan for overgang består av tre dokumenter:

Foreldre og foresatte i Notodden skal være trygge på at barnet blir ivaretatt i den viktige overgangen til skolen.

Notodden kommune ønsker med sin plan for overgang å skape et felles oppvekstgrunnlag for barn og unge i kommunen. Dette er derfor en forpliktende plan mellom barnehagene (private og kommunale) og skolene.

2013 blir første år for gjeldende plan og årshjul. Opplegget må evalueres høsten 2014.Kontaktinformasjon

Virksomhetsleder barnehage
Virksomhetsleder barnehage Margrete H Haga LindelandMargrete H Haga Lindeland

Telefon
35 01 50 00
970 50 326

For spørsmål om barnehageplass
Trude Kasin Tobiassen
Saksbehandler oppvekst

Telefon
35 01 51 85
970 53 499

picture2

Utviklet av Sem & Stenersen Prokom AS