Gå til innhold Hopp til søk

Fagsiden

Fagsiden er tenkt som en støtte til ansatte i barnehagene i Notodden (private og kommunale), men også andre interesserte.

Siden inneholder informasjon i ulike saker som angår alle barnehagene på Notodden. Informasjonen ligger også tilgjengelig i venstre sidespalte.

For tiden inneholder fagsiden følgende informasjon:

 • Strategi og tiltaksplan for kompetanseheving
  Dette er et plandokument for felles satsning innen kompetanseheving for alle barnehager på Notodden, kommunale og private. Valg av tiltak og aktiviteter speiler også lokalt initiativ og satsninger i den enkelte barnehage.
 • Prosjekt: "Barnes trivsel - voksnes ansvar, Notodden"
  Notodden kommune har tatt initiativ til et kompetansehevingsprosjekt der alle barnehager (private og kommunale) i kommunen inviteres med. Prosjektet vil gå over ca 3 år, men ha hovedaktivitetene i 2013-2014.
 • Håndbok - øyeblikkelig hjelp
  Barnehagene i Notodden, i samarbeid med miljøhygienisk avdeling og beredskapsleder, har utarbeidet en håndbok ved behov for øyeblikkelig hjelp. Håndboken har som mål å være en veileder til barnehagens personale når en eller flere barn/voksne trenger øyeblikkelig hjelp.
 • Plan for overgang barnehage - skole
  Plan for overgang barnehage – skole har som mål å legge til rette for en god og trygg overgang for barn som skal begynne på skolen.Det er viktig at barnehagetida avsluttes på en god måte og at barnet blir kjent med den nye skolen sin i god tid før skolen starter.
 • Spesialpedagogisk hjelp i barnehage
  Veileder, årshjul og skjema/maler når barn har rette til eller bør utredes i forhold til om de har behov for soesialpedagogisk hjelp.  
 •  Barnehage og barnevern
  Ulike dokumenter til hjelp ved bekymring for barn eller til hjelp i samarbeidet mellom barnehage og foresatte eller barnevernet.
 • Utdanning
  I Notodden har vi et stort behov for fagpersonell og pedagoger til våre barnehager. Vi formidler derfor her informasjon om fagutdanninger til jobb i barnehagene.

 Kontaktinformasjon

Virksomhetsleder barnehage
Virksomhetsleder barnehage Margrete H Haga LindelandMargrete H Haga Lindeland

Telefon
35 01 50 00
970 50 326

For spørsmål om barnehageplass
Trude Kasin Tobiassen
Saksbehandler oppvekst

Telefon
35 01 51 85
970 53 499

picture2

Utviklet av Sem & Stenersen Prokom AS