Gå til innhold Hopp til søk
Bilde vår

Barnehage

Variert barnehagetilbud - Plass til alle 

Barnehagetilbudet i Notodden er mangfoldig og variert med hensyn til geografisk beliggenhet, størrelse, faglig innhold, oppholdstid og eierskap.

Vi har i dag 15 godkjente barnehager, 5 kommunale og 10 private. I tillegg har vi en åpen barnehage i Familiehuset (tidl. Sentrumskolen).

Notodden har full barnehagedekning. Det vil si at alle som søker barnehageplass vil få et tilbud. Likevel kan vi ikke gi alle tilbud i forhold til sitt førstevalg av plass, men så godt som alle får tilbud om sitt første eller andre valg.

Informasjonen på barnehagens hjemmeside finner du i venstre spalte eller ved å velge en av punktene nedenfor:

 

Søknad og plass

Søknadsfrist for hovedopptak er 1. mars hvert år. Etter dette tas det inn barn  i barnehager med ledig kapasitet. Dette kalles løpend opptak.

Ved hovedopptaket i august har 6-åringene gått over i skolen. Dermed frigjøres det mange plasser, i nesten alle barnehagene. Valgfriheten er rellativt god ved hovedopptaket. Under løpende opptak tildeles det plasse der det er ledig, og valgfriheten er mer begrenset. Likevel sikrer vi at alle barn mellom 1- 6 år i Notodden får et barnehagetilbud, uavhengig når på året de er født.

Barnehagene har 9,5 timers åpningstid. Enkelte barnehager kan også ha utvidet åpningstid. Det er mulig å søke om deltidsplasser.

I Notodden har vi samordnet opptak både for kommuale og private barnehager. Det vil si at samme søknadsskjema benyttes for alle barnehagene.

For informasjon om ledige barnehageplasser ta kontakt med seksjon for oppvekst.

Søknadsskjema for barnehageplass

BarnetegningKontaktinformasjon

Virksomhetsleder barnehage
Virksomhetsleder barnehage Margrete H Haga LindelandMargrete H Haga Lindeland

Telefon
35 01 50 00
970 50 326

For spørsmål om barnehageplass
Trude Kasin Tobiassen
Saksbehandler oppvekst

Telefon
35 01 51 85
970 53 499

picture2

Utviklet av Sem & Stenersen Prokom AS