Gå til innhold Hopp til søk
Bilde av løvetann i blomstring

Oppvekst

Notodden kommune skal legge til rette for trygge, gode og stimulerende oppvekstmiljø. Det skal legges vekt på tiltak mot mobbing og vold, og tiltak mot bruk av rusmidler.

Notodden kommune skal være en attraktiv kommune for familier i etableringsfasen og legge vekt på å skape gode arenaer for læring og sosial utvikling. Barnehage og grunnskole skal sammen med foreldrene arbeide for å utvikle gode læringsmiljø og ivareta det enkelte barn og gruppen.

 

Grunnskolene i Notodden Barnehage Pedagogisk-psykologisk tjeneste Enslige mindreårige flykninger Barnevernstjenesten Voksenopplæringen Notodden kulturskole Klikkbart organisasjonskart

*Enslige mindreårige flykningerpicture2

Utviklet av Sem & Stenersen Prokom AS