Gå til innhold Hopp til søk
Storegut. Foto: Gry-Heidi Skarseth Tveiten

Industriarven Rjukan - Notodden på UNESCOS verdensarvliste

Det er i dag ca.1000 objekter på UNESCOS verdensarvliste. Den omfatter nasjonal-parker som Serengeti i Tanzania, kjente byggverk som Taj Mahal i India og industriområder fra den første industrielle revolusjon som Saltaire i Storbrittania. Disse objektene ønsker verdenssamfunnet å ta vare på for menneskeheten. For å komme på denne lista må du være av ” Outstanding Universal Value”. Å komme på UNESCOS verdensarvliste er et kvalitetsstempel.

Miljøverndepartementet oppførte i 2009 Rjukan/Notodden/Odda/Tyssedal som representanter for industrihistoriske kulturminner for vannkraft og kjemisk industri på Norges tentative liste til Unescos verdensarvliste. Odda/Tyssedal ble i 2012 tatt ut av søknaden.

Beslutningen om innskriving av Rjukan – Notodden industriarv fant sted i Bonn, Tyskland den 5.juli 2015.

Verdensarven er fortellingen om:

  • vannet fra Hardangervidda som renner østover til Rjukan og Notodden,
  • vannet som blir omgjort til elektrisk energi,
  • elektrisk energi som brukes til å bygge opp en kjemisk prosessindustri,
  • en prosessindustri som produserer verdensproduktet kunstgjødsel,

Vi snakker om historien til Norsk Hydro.

Vi snakker om starten på den andre industrielle revolusjon, og starten på det som har blitt kalt den norske velferdsmodellen.

Rjukan-Notodden søknaden er bygd opp rundt 4 komponenter:

  • Kraftproduksjonen med dammer, tunneler og kraftstasjoner
  • Fabrikkområdene med ulike produksjonsmetoder for kunstgjødsel
  • Byene Rjukan og Notodden som ”company towns”
  • Transportåren Rjukanbanen -Tinnosbanen med tog, 2 ferjer, 2 kaianlegg og 1 slipp samt utvalgte stasjonsområder

Tinnosbanen ble fredet i 2011 (tidligere midlertidig fredet) og Rjukanbanen ble fredet i 2014, sammen med Tinfos kulturmiljø. Hydros Admini på Notodden ble fredet i 2015. I 2015 ble også gamle Vemork kraftstasjon og aggregat 14 i Såheim kraftstasjon fredet sammenmed Krossobanen.

Søknaden er svært omfattende, og er det mest komplekse verdensarvprosjektet som er sendt fra Norge. Selve verdensarvområdet er definert fra Møsvannsdammen til vannfronten på Notodden., - et 92 km langt sammenhengende område.

Rundt selve verdensarvområdet er det definert en buffersone. Den inkluderer fjellsidene fra Rjukan til Notodden, og den inkluderer vannspeilet i Møsvatn i Vinje kommune. Alle gårder og alt fjell-landskap rundt Møsvatn ligger utenfor buffersonen.

Både innenfor verdensarvområdet og i buffersonen er det definert spesifikke oppsluttende verdier. Dette er objekt som er nødvendige å ha med for å lage en større fortelling. Det er definert 27 slike objekter og Tømmerrenna, Svælgfos, Lienfos og Tinfos samt bygningsmiljø Mælbyen kan nevnes som illustrerende eksempler.

Søknaden har vært til politisk behandling, og en intensjonserklæringen (et sammendrag av søknaden) er enstemmig vedtatt i Tinn, Notodden og Telemark fylkeskommune i juni 2013.

Vinje kommune har også vedtatt en intensjonserklæring for deltakelse i buffersonen.

Telemark fylkeskommune har sammen med Notodden, Tinn og Vinje vedtatt å etablere et midlertidig verdensarvråd med ansvar for forvaltningen av dette store verdensarvområdet. Norsk Industriarbeidermuseum ivaretar rollen som verdensarvsenter. Ved innskriving ble intensjonserklæringen iverksatt og nytt verdensarvråd vil bli valgt etter nytt valg av kommunestyrer og fylkesting.

Klima og Miljødepartementet bidro med storslått festmarkering den 21. august 2015 og vi er i gang med profilering og forberedende saksbehandling for det nye verdensarvrådet. Det omfatter en skiltplan og innspill fra ICOMOS og tilføyelser fra Unesco i vedtak om innskriving vil Riksantikvaren sammen med Notodden, Tinn og Telemark fylkeskommune starte arbeidet med å rullere forvaltningsplan for verdensarvområdet.

Rjukan og Notodden på verdensarvlista

Pionerbyen ved Heddalsvatnet

Partnerskapsavtale

Øystein Haugan og Bjørn Frode Moen

Verdensarvkoordinatorer Rjukan/Notodden

 Kontaktinformasjon

Sentraladministrasjon
Svein Aannestad
rådmann

Telefon
35 01 50 00
971 80 480

Industriarven

Riksantikvaren - Rjukan-Notodden industriarv

picture2

Utviklet av Sem & Stenersen Prokom AS