Gå til innhold Hopp til søk

Betalingsinformasjon

Organisasjonsnummer: 938 583 986

Innbetaling av skatt.

(forskuddsskatt, restskatt, forskuddstrekk, utleggstrekk, arbeidsgiveravgift mv.) Det må alltid benyttes KID-nr ved elektronisk betaling

Kontonummer skatt: 6345 06 08078
Swift/bic: NDEANOKK
IBAN: NO1263450608078 

Innbetaling av kommunale avgifter.

(vann- og avløpsgebyr, renovasjonsgebyr, feie- og tilsynsavgift samt andre kommunale krav
Kontoen krevet KID

Kontonummer kommunale avgifter: 1503.30.49614
Swift/bic: DNBANOKKXXX
IBAN: N008 1503 3049 614

Ved innbetaling uten KID benyttes kontonr. 5161.05.01803.
Swift/bic: DNBANOKKXXX
IBAN: N089 5161 0501803
Husk å merke innbetalingen godt. Kontaktinformasjon

Økonomienheten

Telefon
35 01 50 00
Faks
35 01 50 02

picture2

Utviklet av Sem & Stenersen Prokom AS