Gå til innhold Hopp til søk
Penger. Foto: Kristin Høihilder

Økonomienheten

Økonomienheten er organisert i rådmannens stab. Håkon Kr. Sørby er økonomisjef. Økonomiavdelingen har ansvaret for plan- og budsjettarbeid og saksbehandling etter delegasjon, overordnet faglig ansvar for kommuneregnskapet og følger opp fagområdet med rådgivning og kontroll i kommuneorganisasjonen. De har hovedansvaret for drift og videreutvikling av fagsystemene innen økonomi og regnskap. Økonomienheten har også ansvaret for skatteinnkrevingen i kommunen.

Vi arbeider med oppgaver innefor fagområdet som blant annet:
  • Utarbeidelse økonomiplan, årsbudsjett og årsmelding
  • Løpende regnskapsføring
  • Løpende budsjett- og regnskapskontroll og rapportering
  • Veiledning og opplæring av seksjoner og virksomheter
  • Likviditetsstyring og finansforvaltning
  • Oppfølging og utvikling av styringsverktøy og rutiner
  • Generell økonomisk saksbehandling, utredning og analyse
  • Internkontroll, rutineutvikling og kvalitetssikring
  • Innkreving av skatt og kommunale krav


picture2

Utviklet av Sem & Stenersen Prokom AS