Gå til innhold Hopp til søk

Ferievikarer

FERIEVIKARER

INFORMASJON OM LØNN OG ANSETTELSESVILKÅR

Velkommen som ferievikar i Notodden kommune.Nedenfor er tatt med de viktigste punktene som regulerer rettigheter og plikter du har som ansatt.

Arbeidsavtale og skattekort:

Alle som arbeider i Notodden skal ha inngått skriftlig arbeidsavtale før arbeidet starter. Avtalen (og evt. korttidsavtale) må være levert lønnsenheten innen den 15. i måneden før utlønning. Attester og vitnemål som har betydning for lønnsberegning leveres samtidig.

Lønn

Ordinær lønnutbetaling er den 12. hver måned. Vanligvis går det 1 ½ mnd. før første utbetaling, men tidligere for de som benytter GAT-turnus. Hvis ikke annet er avtalt, blir lønn utbetalt slik.
Ferievikarer som ønsker tidligere lønnsutbetaling kan be om dette og timeliste anvises av leder og leveres lønnsavdelingen innen den 30. i måneden. Lønn utbetales da den 12. måneden etter. Timelisten må merkes tydelig med FERIEVIKAR.  Merk! Arbeidsavtale må være levert lønnsavdelingen ved startdato og skattekort bestilt på Altinn (Skatteetaten). Som medarbeidere har du plikt til å kontrollere at det utbetales rkorrekt lønn og at eventuelle trekk foretas. Ved feil må sekretær eller nærmeste leder kontaktes snarest.

Pensjon

For ansatte i kommuner gjelder pliktig medlemskap i pensjonskasse. Medarbeiders innskuddspremie er 2% av pensjonsgrunnlaget og trekkes av lønn.

Arbeidstid

Arbeidstiden fremgår av Arbeidsreglement (opplyses på arbeidssted) / oppsatt arbeidsplan.

Prøvetid/oppsigelse

For ferievikarer gjelder ingen prøvetid. Gjensidig oppsigelsestid er 1 mnd.

Taushetsplikt

Som ansatt i Notodden kommune har du taushetsplikt, se eget skjema.

Lov og avtaleverk

Arbeidsforholdet reguleres av det til enhver tid gjeldende lov- og avtaleverk og reglement.

Arbeidsmiljøloven/arbeidstid

Arbeidsmiljøloven og Hovedtariffavtalen regulerer arbeidstid. For medarbeidere under 18 år er det begrensninger med hensyn til overtid og nattarbeid (AML §11)



Kontaktinformasjon

Lønn- og personalenheten

Telefon
35 01 50 00
Faks
35 01 50 02

picture2

Utviklet av Sem & Stenersen Prokom AS