Gå til innhold Hopp til søk

Stillingshjemler - informasjon og skjema

STILLINGHJEMLER
Stillingshjemler er ledelsesverktøy som har to hovedfunksjoner:
  • Administrasjon av stillinger - gir oversikt over godkjente budsjetterte stillinger i virksomhetene og hvordan disse til enhver tid er disponert (bemanningsplan)
  • Ressursoversikt og budsjett - stillingshjemler brukes ved budsjettering av lønn

For å sikre at all rapportering, oversikter samt stillingsbudsjett (lønn) blir riktig, må virksomhetene fortløpende gi melding til personalavdelingen om kontoendringer (ansvar, tjeneste,art), flytting av hjemler til annet arbeidssted og oppretting/nedlegging av stillinger.

Oppretting, endring eller nedlegging av stillingshjemmel

Ved endring av ansvar må stillingshjemmel legges ned og det opprettes på ny hjemmel på endret arbeidssted (ansvar).

Seksjonsleder har myndighet til å opprette nye stillinger. Virksomhetsleder har ansvar for å gi melding til personalavdelingen når stillinger som legges ned. 

 

Hjemmelsendring/-registrering

Skjema brukes når ansatt skal innplassering i annen hjemmel og det ikke skal gjøres endringer i stillingsstørrelse eller stillingskode.

Eksempel: Arbeidstaker arbeider i 50% i hj. 51000014 og skal innplasseres i hj. 51000017 i 50%.
Skjema kan også brukes som vedlegg ved overføring fra en virksomhet til en annen (samme st.str./st.kode). I slike saker må det ha vært dialog med arbeidstaker evt. tillitsvalgt før endring av arbeidssted  formidles skriftlig til den ansatte. Brevet kan inneholder samme opplysninger som nevnte skjema . Kopi går som endringsmelding til lønn.

 

 Kontaktinformasjon

Lønn- og personalenheten

Telefon
35 01 50 00
Faks
35 01 50 02

picture2

Utviklet av Sem & Stenersen Prokom AS