Gå til innhold Hopp til søk

HMS Styringsdel

HMS systemet er et systematisk arbeid som skal sikre at bestemmelsene gitt i eller i medhold av HMS lovgivningen ivaretas. HMS systemet skal følge de lover og forskrifter som er omtalt.

Virksomhetens internkontroll er et systematisk tiltak for å sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med de nevnte lover og krav. Internkontrollen skal være et hjelpemiddel til å holde orden i eget hus.

HMS-styringdelen finner du her:picture2

Utviklet av Sem & Stenersen Prokom AS