Gå til innhold Hopp til søk
Tinnemyra Foto: Silje Jamtveit Høihilder

Personalenheten

Personalenheten er organisert i rådmannens stab med lønn som en del av enheten. De utøver veiledning og rådgivning mot ledere for å sikre ivaretakelse av kommunens arbeidsgiverfunksjon; særlig i avtale- tariffmessige spørsmål, arbeidsrett, personaladministrasjon, HMS og øvrige personalsaker.

Hovedarbeidområder
  • Følge opp og implementere lovverk og forskrifter innenfor det  personalpolitiske området.
  • Utarbeide kommunens personalpolitiske retningslinjer
  • Videreutvikle lønns- og personaladministrative tjenester
  • Rådgivning og veiledning overfor ledere
  • Saksbehandling og koordinering av tilsettingsprosessen
  • Saksbehandling ved ulike typer forhandlinger
  • Ansvar for utbetaling av lønn
  • Veiledning rettet mot de ulike pensjonsordningene
  • HMS: utvikle og implementere kommunens kvalitetsarbeid og koordinere kommunens IA-mål og handlingsplan
  • Attføring, omplassering og vernetjeneste

 

Arbeids- og ansvarsfordeling rådgivere personalKontaktinformasjon

Lønn- og personalenheten

Telefon
35 01 50 00
Faks
35 01 50 02

picture2

Utviklet av Sem & Stenersen Prokom AS