Gå til innhold Hopp til søk

Anskaffelsesreglement

Lov om offentlige anskaffelser av 16 juli 1999 nr. 69, ajourført 13 desember 2000, med tilhørendeforskrift, regulerer alle anskaffelser i Notodden kommune over 100.000 kroner. Lov og forskrift er tilgjengelig i papirformat hos innkjøpsrådgiver, samt elektronisk på www.lovdata.no.

Anskaffelsesreglementet for Notodden kommune gjelder også for anskaffelser under 100.000 kroner, og forøvrig de områder som lov og forskrift ikke dekker. Anskaffelsesreglementet omfatter også forsyningssektoren i Notodden kommune, dvs. anskaffelser knyttet til vannforsyning (nærmere definert i forskrift nevnt nedenfor).

Bakgrunnen for dette er at alle kommunens virksomheter skal forholde seg til samme interne reglement og prosedyrer ved anskaffelser. Som for kommunens øvrige virksomheter gjelder reglementet i sin helhet for forsyningssektoren ved anskaffelser under gitte terskelverdier.

For forsyningssektoren er disse gitt i Forskrift om gjennomføring EØS-avtalen vedlegg XVI punkt 4 om samordning av innkjøpsreglene for oppdragsgivere innen vann- og energiforsyning, transport og telekommunikasjon (forsyningssektorene) av 16.12.1994. For øvrig gjelder reglementet de områder som loven og forskriften ikke dekker.

Notodden kommunes anskaffelsesreglement av 01.10.2009picture2

Utviklet av Sem & Stenersen Prokom AS