Gå til innhold Hopp til søk

Innkjøp

Nye terskelverdier trer i kraft fra 1.1.2017.

Det følger av EØS- og WTO-avtalens bestemmelser om offentlige anskaffelser at avtalepartene skal justere sine terskelverdier hvert annet år. Dette for å ta høyde for svingninger i valutakursene.

Oversikt over de justerte terskelverdiene finnes på Nærings- og fiskeridepartementet

  • EØS-terskelverdien for varer og tjenester er 1.750.000,- eks mva (1.100.000,- for statlige)
  • EØS-terskelverdien for bygg og anlegg er: 44.000.000,- eks mva.
  • EØS-terskelverdien for kontrakter om helse- og sosialtjenester/kontrakter om særlige tjenester er: 6.300.000,- eks mva.
  • Nasjonal terskelverdi for varer og tjenester er 1.100.000,- eks mva.
  • I tillegg kommer protokollplikten for anskaffelser over 100.000,- eks mva.
  • For sentrale statlige etater og for forsyningssektoren gjelder andre terskelverdier.


picture2

Utviklet av Sem & Stenersen Prokom AS