Gå til innhold Hopp til søk

Folkehelse

Folkehelse er befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i denne befolkningen.  

Folkehelsen i Norge er generelt bra, og den er bedret de siste tiårene. Bedringen er kommet blant annet som resultat av generell samfunnsutvikling og medisinske fremskritt, men det er likevel utfordringer som må jobbes videre med.

"Helse” i denne sammenhengen er mer enn fravær av sykdom. Befolkningens helse formes og fordeles i all hovedsak utenfor helsesektoren og er et resultat av blant annet oppvekstmiljø, barnehage, skole, arbeidsliv og fritid.

I Folkehelseloven 2012 er folkehelsearbeid definert som «samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, eller som beskytter mot helsetrusler, samt arbeid for en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller indirekte påvirker helsen»  

Folkehelsearbeidet skjer på tvers av sektorer og samfunnsnivå. Notodden kommune skal fremme folkehelse innenfor egne virksomhetsområder og søke å samordne folkehelsearbeidet i kommunen. Det frivillige og næringsliv er og viktige aktører i folkehelsearbeidet.

Kommunen utformer et oversiktsdokument som skal oppdateres løpende og som legger grunnlaget for Folkehelseplan i Notodden Kommune. Oversiktsdokumentet er under arbeid, og vil bli tilgjengelig i løpet av 2017.Kontaktinformasjon

Signe Hordvei
Folkehelsekoordinator

Telefon:
35 01 50 00
94 18 65 35

Eksterne lenker

picture2

Utviklet av Sem & Stenersen Prokom AS