Gå til innhold Hopp til søk
Foto: Morten Gjerde

Sentraladministrasjonen

Administrasjonen i Notodden kommune består av sentraladministrasjon og fem seksjoner.

Sentraladministrasjonen omfatter:
 • Rådmann
 • Administrativ støtte til rådmann/ordfører
 • Økonomi med regnskap, budsjett, skatt
 • Personal, lønn og HMS
 • IKT
 • Stabsleder
Kommunens tjenesteområder er fordelt over følgende seksjoner:
 • Seksjon for oppvekst med ansvar for kommunens skoler, barnehager, barnevern og pp-tjeneste.
 • Seksjon for kultur og stedsutvikling med ansvar for kultur, ungdomsklubb, innebad, teater, kino og bibliotek.
 • Seksjon for helse og omsorg med ansvar for kommunehelsetjeneste, miljørettet helsevern, tjenester for funksjonshemmede, transport- og parkeringsordninger, eldresenter, psykiatrisk enhet, alders- og sykehjem, hjemmesykepleie og hjemmehjelp.
 • Seksjon for sosial og flyktninger som er en del av NAV-Notodden.
 • Seksjon for samfunnsutvikling og tekniske tjenester med ansvar for veg, vann, kloakk, renovasjon, eiendomsforvaltning, parkanlegg, jordbruk, skogbruk, reguleringsplaner, oppmåling og byggesaksbehandling, samfunnsutvikling, parkeringsordning, brann- og feiervesen.


picture2

Utviklet av Sem & Stenersen Prokom AS